English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Wraca klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

18-03-2014

Ministerstwo Finansów, pod hasłem upraszczania przepisów prawa i zwiększenia skuteczności działań przez organy podatkowe, po raz kolejny chce wprowadzić tzw. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania – mówi ekspert Pracodawców RP Mariusz Korzeb.

 

We wtorek rząd ma się zająć założeniami do projektu ustawy Ordynacja podatkowa, które przewidują m.in. wprowadzenie tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Celem zmian, jak wskazano w uzasadnieniu, jest „przeciwdziałanie praktykom agresywnego planowania podatkowego, powodującym unikanie opodatkowania”.

 

Wydaje się, że wejście w życie przepisów związanych z tą instytucją jest kwestią czasu. Dlatego w trakcie tworzenia tych przepisów należy szczególną uwagę zwrócić na proces legislacyjny i dokładnie przyglądać się przedstawianym propozycjom zmian. Jest to tym ważniejsze, że istnieje ryzyko, iż prowadzone w tak szybkim tempie prace będą skutkowały niską jakością zaproponowanych rozwiązań prawnych i w przyszłości ponownie zostaną ocenione przez Trybunał Konstytucyjny za niedopuszczalne. Ponownie – bowiem już poprzednie regulacje zostały przez TK uchylone jako niezgodne z Konstytucją. Trybunał wskazał, iż ,,klauzula” w zakresie wynikającym z art. 24b, § 1 Ordynacja podatkowa była nieprecyzyjna i pozwalała organom podatkowym na zbyt dużą swobodę. Ponadto istniało ryzyko nieprzewidywalności podejmowanych na podstawie tego przepisu rozstrzygnięć. Tym samym artykuł ten naruszał zasadę zaufania obywateli do państwa i do stanowionego prawa.

 

Inną kwestią jest przyszłe stosowanie klauzuli przez organy podatkowe. Przy obecnym nastawieniu fiskusa do przedsiębiorców można się obawiać, czy  nowe rozwiązania będą prawidłowo zastosowane. Jeśli nie, może to negatywnie wpłynąć na konkurencyjność przedsiębiorstw i ich prawidłowe funkcjonowanie.

 

Ponadto wydaje się, że wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w rzeczywistości ma na celu odstraszenie przedsiębiorców od stosowania optymalizacji podatkowej – nawet tej racjonalnej i zgodnej z przepisami prawa – w wyniku czego zwiększą się wpływy budżetu państwa.

 

Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP