English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędów Pracy coraz bliżej

19-03-2014

Przyjęcie przez sejm nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przybliży urzędy pracy do europejskich standardów – mówi Monika Zaręba, ekspert Pracodawców RP.

 

Ideą przyjętych przez sejm zmian jest zwiększenie efektywności instytucji oraz instrumentów rynku pracy przy istniejących zasobach i możliwościach, a także zmobilizowanie bezrobotnych do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Nie będą jednak pozostawieni samym sobie – pomogą im doradcy z urzędów pracy oraz instytucje współpracujące z nimi, np. akademickie biura karier czy prywatne agencje zatrudnienia.

 

Trwająca od roku intensywna debata – z udziałem m.in. przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, urzędów pracy, samorządów, fundacji i stowarzyszeń – pozwoliła na zmodyfikowanie wielu z pierwotnie proponowanych rozwiązań, tak by lepiej odpowiadały one na realne potrzeby gospodarki. Część rozwiązań testowano w trakcie realizacji projektów pilotażowych. Nadszedł już najwyższy czas, aby tak oczekiwane zmiany mogły zostać zastosowane na terenie całego kraju i abyśmy mogli uczciwie zweryfikować ich efekt za dwa lata – tak jak przewiduje to nowelizacja ustawy. Z pewnością można już dziś powiedzieć, że zmiany te są zgodne z trendami, jakie wyznaczają publiczne służby zatrudnienia w całej Europie.

 

Monika Zaręba, ekspert Pracodawców RP