English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Nowi członkowie Pracodawców RP

11-04-2014

W kwietniu do grona Pracodawców RP dołączyło sześć firm.
 

  • MARVIPOL S.A.

Firma realizuje własne kompleksowe projekty inwestycyjne w branży mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego. Obejmują one całość procesu deweloperskiego – począwszy od pozyskania gruntów, poprzez projektowanie we współpracy z renomowanymi biurami architektonicznymi i uzyskiwanie prawomocnych zezwoleń na budowę, nadzór nad wykonawstwem budowlanym, aż do przekazania gotowych mieszkań klientom i zarządzania całymi obiektami.
 

Spółka Marvipol S.A. powstała w 1996 roku. W 2008 roku akcje Marvipol S.A. po raz pierwszy pojawiły się na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
 

Grupa Kapitałowa Marvipol prowadzi działalność w trzech obszarach biznesowych: działalność deweloperską, podstawową dla jednostki dominującej (Marvipol S.A.), działalność sieci myjni pod marką Robo Wash Center, a także działalność motoryzacyjną w zakresie importu, sprzedaży, usług serwisowych i obrotu częściami zamiennymi do samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin.
 

Władze: Mariusz Wojciech Książek – Prezes Zarządu
 

  • Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. została zawiązana 5 lutego 2004 roku.
 

Zapewnia możliwość podróżowania pociągami w granicach aglomeracji warszawskiej. Usługi przewozowe odznaczają się wysokim poziomem obsługi, w pełni satysfakcjonującym dla podróżnych. Są wygodną alternatywą dla podróży samochodem, a ponadto pozytywnie oddziałują na środowisko naturalne.
 

Władze: Krystyna Pękała – Prezes Zarządu
 

  • Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Metro Warszawskie Sp. z o.o.  realizuje przewozy pasażerskie koleją podziemną w Warszawie, jak również sprawuje zastępstwo inwestycyjne oraz nadzór nad pracami budowlanymi przy rozbudowie sieci stołecznego metra.
 

Od stycznia 2003 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. jest podmiotem prawa handlowego. Właścicielem spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 

Spółka korzysta z udostępnionej przez Miasto Stołeczne Warszawa infrastruktury metra (tunele, stacje) i odpowiada za ich utrzymanie. W ramach działalności eksploatacyjnej (przewozowej) spółka, na podstawie umowy handlowej, otrzymuje od Zarządu Transportu Miejskiego wynagrodzenie obliczane na podstawie ustalonej stawki za wozokilometr (kilometr przejechany przez wagon metra).
 

Dodatkowe źródło utrzymania firmy stanowią dochody z działalności handlowej Metra Warszawskiego (wynajem powierzchni handlowej, reklamowej itd.) oraz dochody z działalności inwestycyjnej.
 

Władze: Jerzy Lejk – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
 

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa S.A.
     

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie eksploatuje sieć wodociągową o długości ok. 3 400 km i kanalizacyjną o długości ok. 3 200 km. Wodociągi Układu Centralnego dostarczają do sieci miejskiej ponad 300 tys. m3  wody na dobę.
 

Przedsiębiorstwo realizuje  zadania inwestycyjne w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej miasta.

Zakład Centralny tworzą:
• Stacja Uzdatniania Wody „Filtry”,
• Stacja Uzdatniania Wody „Praga”.

 

W strukturach Zakładu funkcjonują także lokalne stacje uzdatniania oraz hydrofornie ujmujące wody głębinowe. Są to:
• SUW „Radość”,
• SUW „Falenica”,
• SUW „Powsin”,
• SUW „Stara Miłosna”,
• SUW „Wola Grzybowska”,
• hydrofornie w dzielnicy Wesoła.
 

Władze: Hanna Krajewska – Prezes Zarządu
 

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych Sp. z o.o.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych Sp. z o.o. jest warszawską firmą ogrodniczą istniejącą od 1951 roku. Od 1997 roku Spółka prowadzi działalność deweloperską. W portfolio firmy znajdują się kompleksy apartamentowe w parkowych lokalizacjach: „Przy Oranżerii” na Mokotowie i „Apartamenty Elekcyjna” na Woli.
 

Projekty mieszkaniowe MPRO Sp. z o.o. zdobyły wiele nagród i wyróżnień w konkursach – m.in. SARP, Platynowe Wiertło. Wśród wiodących realizacji deweloperskich znajdują się projekty mieszkaniowe: „Przy Oranżerii” etap I i etap II, „Apartamenty Elekcyjna” oraz budynek usługowy „Palmiarnia” na Mokotowie.
 

Oferta firmy obejmuje:
• pielęgnację zieleni,
• sprzedaż mieszkań i apartamentów,
• wynajem nieruchomości komercyjnych.
 

Władze: Jarosław Bałdowski – Prezes Zarządu

 

  • Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. to spółka miejska zajmująca się prowadzeniem komunikacji tramwajowej na terenie Warszawy, wydzielona 1 marca 1994 roku z Miejskich Zakładów Komunikacyjnych. Dnia 1 stycznia 2003 roku została przekształcona w jednoosobową spółkę prawa handlowego, funkcjonującą pod obecną nazwą: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
 

Główny przedmiot działalności spółki stanowią:
• transport pasażerski miejski,
• pozostały pasażerski transport rozkładowy,
• działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji itd.
• budowa dróg szynowych,
• wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli.
 

Władze: Krzysztof Karos – Prezes Zarządu

 

Obecnie w gronie Pracodawców RP znajduje się ok. 10 tysięcy firm, zatrudniających ok. 5 milionów osób.