English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Cykl konferencji Region – Gospodarka – Unia

15-05-2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego były doskonałą okazją do debaty pomiędzy przedstawicielami biznesu a kandydatami na europosłów, dotyczącej kwestii gospodarczych i możliwości wspierania rozwoju regionalnego Polski na poziomie PE. Mając to na uwadze i czując odpowiedzialność za rozwój polskiej gospodarki i pomyślność obywateli, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – największa i najstarsza organizacja pracodawców w naszym kraju, zrzeszająca 10 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln pracowników – przygotowała ogólnopolski cykl konferencji pod wspólnym hasłem: Region – Gospodarka – Unia.

 

Formuła organizacyjna każdej z regionalnych dyskusji była identyczna, natomiast szczegółowy program został dostosowany do potrzeb konkretnego regionu.

 

Pracodawcy RP zaprosili kandydatów na europarlamentarzystów według klucza pozwalającego uwzględnić ich przygotowanie merytoryczne oraz zaangażowanie w tematy gospodarcze na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. Szczegółowy dobór zagadnień do dyskusji dokonany został w drodze konsultacji z reprezentantami środowisk biznesowych oraz władz samorządowych każdego regionu.

 

Poszczególne debaty były moderowane przez przedstawicieli środowiska naukowego z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG). O ekspertach EUROREG uczestniczących w naszym cyklu piszemy poniżej.

 

Na podstawie dyskusji zostanie opracowany materiał, podsumowujący najważniejsze – z punktu widzenia lokalnego biznesu – wyzwania dla przyszłych europosłów. Przybierze on formę zawierającej rekomendacje „Białej Księgi” i zostanie przekazany wybranym już europarlamentarzystom.

 

Liczymy na to, że owocna dyskusja na temat lokalnych kwestii gospodarczych, prowadzona podczas naszych spotkań Region Gospodarka Unia, przyniesie wymierne rezultaty dla lokalnej społeczności.

 

 

Konferencje odbyły się w następujących miejscach:

Data Miasto  Adres
8 maja Szczecin

Radisson Blu Hotel Szczecin, pl. Rodła 10

Relacja z wydarzenia

9 maja Warszawa

Klub Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23

Relacja z wydarzenia

12 maja Rzeszów

Wojewódzki Domu Kultury, ul. Stefana Okrzei 7 

Relacja z wydarzenia

14 maja Łódź

Uniwersytet Łódzki,Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych,  ul. Lindleya 5a

Relacja z wydarzenia

15 maja Sopot

Ergo Hestia, ul. Jelitkowska 51

Relacja z wydarzenia

16 maja Kielce

Filharmonia Świętokrzyska, ul. Żeromskiego 12

Relacja z wydarzenia

19 maja Opole

Aula Błękitnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Kopernika 11 w Opolu

Relacja z wydarzenia

21 maja Wrocław

Centrum Badawczo-Rozwojowe KGHM Cuprum, ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8

Relacja z wydarzenia

21 maja Kraków

Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25

Relacja z wydarzenia

21 maja Toruń

Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6

Relacja z wydarzenia

22 maja Lublin

Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS, ul. Radziszewskiego 16

Relacja z wydarzenia

***

EUROREG jest interdyscyplinarnym ośrodkiem badawczym i dydaktycznym działającym w ramach Instytutu Ameryk i Europy (IAiE) na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w studiach regionalnych i lokalnych oraz w zagadnieniach polityki regionalnej, a także w strategii działania samorządów terytorialnych.

 

Obecnie zespół EUROREG składa się z 19 pracowników naukowych (w tym dziewięciu profesorów) oraz siedmiu pracowników administracyjnych. Kadra składa się ze specjalistów w zakresie ekonomii, socjologii, geografii, politologii, organizacji i zarządzania.

 

Konferencje z  cyklu Region - Gospodarka - Unia moderowali:

 

  • Prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak - dyrektor EUROREG

Specjalizacja: rozwój regionalny i lokalny, strategie regionalne, polityka spójności, ewaluacja.

 

Kieruje Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego. Jest twórcą i redaktorem naczelnym kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne” oraz przewodniczącym zarządu stowarzyszenia Regional Studies Association – Sekcja Polska. Na jego dorobek składa się autorstwo i redakcja ponad 60 książek oraz ponad 260 artykułów i rozdziałów w książkach, w znacznej części opublikowanych za granicą. Współpracował z agendami rządowymi i samorządami lokalnymi i regionalnymi w Polsce i na Ukrainie oraz w wieloma instytucjami międzynarodowymi (m.in. Bank Światowy, Komisja Europejska, OECD, Open Society Institute). Był stypendystą Fulbrighta, profesorem wizytującym na University of Strathclyde, wykładał na kilku uniwersytetach zagranicznych. Koordynował wiele projektów badawczych, krajowych i międzynarodowych (w tym projekty ESPON), obecnie jest kierownikiem projektu w ramach 7. Programu Ramowego nt. rozwoju nowych krajów członkowskich UE (GRINCOH).

 

  • Dr hab. Marek Kozak, prof. UW - profesor nadzwyczajny UW

Specjalizacja: polityka regionalna, rozwój regionalny i lokalny, system instytucjonalny i zarządzanie rozwojem, ewaluacja.

 

Dr hab., profesor nadzwyczajny UW. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Inst. Socjologii, 1980). Doktorat w IFiS PAN, 1986. Habilitacja w Instytucie Studiów Politycznych PAN, 2009. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Ekspert MRR i UE (ESPON). Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, oraz Regional Studies Association i Regional Science Association. Czlonek redakcji Studiów Regionalnych i Lokalnych. Stypendysta Joseph Conrad Scholarship w London School of Economics and Political Science. Uczestnik krajowych europejskich projektów badawczych Programu Ramowego, ESPON i in. Autor przeszło stu dwudziestu publikacji głównie z zakresu polityki i rozwoju regionalnego (i polityki spójności), ewaluacji, transformacji w Polsce oraz roli turystyki w rozwoju regionalnym i lokalnym.

 

  • Dr Adam Płoszaj

Specjalizacja: rozwój regionalny i lokalny, przestrzenne aspekty innowacyjności i działalności naukowo-badawczej, analiza sieciowa, współpraca inter- i intra-organizacyjna, współpraca terytorialna i transgraniczna, instytucje otoczenia biznesu, ewaluacja programów i projektów UE.

 

Doktor nauk ekonomicznych. Od 2006 r. związany z EUROREG-iem. Specjalizuje się w interdyscyplinarnych badaniach rozwoju regionalnego i lokalnego. Uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu projektów badawczych, krajowych i międzynarodowych, podstawowych oraz stosowanych, w tym ewaluacyjnych. Realizował projekty zlecane m.in. przez Komisję Europejską, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędy Marszałkowskie (śląski, mazowiecki, lubelski). Prowadził badania w Polsce, we Francji, na Ukrainie i w Kanadzie (jako visiting scholar na Carleton University w Ottawie).

 

  • Dr Maciej Smętkowski

Specjalizacja: rozwój regionalny, metropolizacja, polityka regionalna, ewaluacja.

 

Geograf ekonomiczny, adiunkt w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski, Zastępca Dyrektora Instytutu Ameryk I Europy ds. finansowych. Autor szeregu publikacji poświęconych procesom metropolizacji, instrumentom polityki rozwoju regionalnego oraz współpracy transgranicznej, w tym współautor książek „Metropolia i jej region – nowe relacje w gospodarce informacyjnej oraz „Europejskie metropolie i ich regiony. Od krajobrazu gospodarczego do sieci metropolii”. Posiada duże doświadczenie w ewaluacji polityk publicznych. Uczestnik licznych międzynarodowych i krajowych projektów badawczych realizowanych m.in. w ramach Programów Badań UE oraz ESPON-a (Europejskiej Sieci Obserwatoriów Planowania Przestrzennego). Członek Zarządu Stowarzyszenia Regional Studies Association – Sekcja Polska.