English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Raportowanie pozafinansowe – nowym obowiązkiem dla przedsiębiorców

17-04-2014

Parlament Europejski 15 kwietnia br. przyjął długo oczekiwaną dyrektywę dotyczącą raportowania pozafinansowego. Wprowadzenie nowego rozwiązania, które budzi wiele dyskusji, stanowi sukces dla państw członkowskich. Czy również dla Polski?

 

Komisja prawna Parlamentu Europejskiego 17 grudnia 2013 r. przyjęła raport na temat ujawniania przez przedsiębiorstwa w ich rocznych sprawozdaniach informacji pozafinansowych, dotyczących m.in. kwestii społecznych, pracowniczych i środowiskowych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie przejrzystości oraz odpowiedzialności spółek, a także różnorodności składu organu spółki.

 

Parlament Europejski i kraje członkowskie reprezentowane przez Radę UE wypracowały 26 lutego br. wspólne rozwiązanie. Ostatecznie nie przyjęto pierwotnego założenia, w którym obowiązkiem raportowania miały być objęte wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 500 pracowników oraz osiągające odpowiednio wysokie roczne obroty finansowe. Jednym z oponentów takiego rozwiązania była Polska.

 

W kompromisowym rozwiązaniu obowiązek raportowania pozafinansowego dotyczy przedsiębiorstw określanych jako „jednostki zainteresowania publicznego”, które zatrudniają powyżej 500 pracowników, a rodzaj prowadzonej przez nich działalności ma istotny wpływ na życie publiczne (chodzi np. o banki czy firmy ubezpieczeniowe).

 

Wprowadzona dyrektywa uwzględnia następujące kwestie:

  • obowiązek raportowania w odniesieniu do praw człowieka, kwestii społecznych, zwalczania korupcji oraz oddziaływania na środowisko;
  • odwołanie do międzynarodowych przepisów, np.: Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, ISO 26000 czy Trójstronnej Deklaracji MOP;
  • obowiązek raportowania w kwestii modelu biznesowego, również w kontekście łańcucha dostaw oraz polityki różnorodności.

 

Zdaniem Katarzyny Rózickiej, Dyrektor Departamentu Dialogu Pracodawców RP, raportowanie danych pozafinansowych jest niezwykle istotną kwestią. Już teraz publikowane raporty pokazują, że firmy chętnie podejmują działania na rzecz ochrony środowiska czy zwalczania korupcji. Co więcej, promują one prowadzone inicjatywy w specjalnie przygotowanych raportach społecznych, choć do tej pory nie było to działanie obligatoryjne.

 

Warto jednak pamiętać o zagrożeniu, jakie niesie ze sobą to rozwiązanie. Przedsiębiorcy, którzy np. nie będą chcieli ujawnić planów biznesowych, będą mogli wnioskować o zwolnienie z obowiązku przekazywania tych informacji. Może to wywoływać kontrowersje z racji nierównego traktowania. Dlatego wprowadzając obowiązek raportowania danych pozafinansowych, należałoby jednocześnie jasno określić sankcje za niestosowanie się do określonych wymagań. Zbyt elastyczne podejście może bowiem skutkować tym, że przedsiębiorcy będą zatajali niektóre informacje dotyczące firmy.