English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Eksperci Pracodawców RP o zagrożeniach w podatkach

25-04-2014

Nowe zasady odliczania VAT od pojazdów służbowych i perspektywa wprowadzenia do ordynacji podatkowej klauzuli przeciw obejściu prawa to tylko niektóre wyzwania, z jakimi muszą  się zmierzyć przedsiębiorcy.

 

Pracodawcy RP objęli patronat nad konferencją Zagrożenia w podatkach – jak im przeciwdziałać, na co zwracać szczególną uwagę, organizowaną przez „Dziennik Gazetę Prawną”. W wydarzeniu adresowanym do przedsiębiorców w roli prelegentów wystąpili eksperci podatkowi naszej Organizacji. Jednym z tematów budzących największe zainteresowanie uczestników były nowe zasady odliczania podatku VAT od samochodów służbowych. Kwestii tej poświęcone były zarówno wystąpienie Renaty Ślesickiej, Prezes ETL Warszawa Spółki Doradztwa Podatkowego (VAT od aut – co grozi od 1 kwietnia 2014 r. za niewłaściwe odliczenie 100 proc. podatku. Na co uważać, by nie ryzykować utratą prawa do odliczenia i sankcjami karnoskarbowymi), jak i panel dyskusyjny pt. Praktyczne konsekwencje zmiany przepisów o VAT od aut, podsumowujący konferencję.

 

Uczestnikiem panelu z ramienia Pracodawców RP był Mariusz Korzeb, Ekspert ds. podatkowych. Odniósł się on do – podnoszonej jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów – kwestii poziomu wymagań, jakie stawiane są przedsiębiorcom chcącym dokonać pełnego odliczenia VAT-u. Zdaniem Eksperta pomimo tych trudności firmy powinny podejmować starania o to, by uzyskać pełne odliczenie podatku od samochodów używanych do celów służbowych. Korzyści, jakie mogą odnieść z tego tytułu, są bowiem niebagatelne (pełne odliczenie VAT zamiast odliczenia w wysokości 50 proc.). Dotyczy to zwłaszcza dużych przedsiębiorstw, dysponujących liczną flotą aut.  – Bardzo wiele groźnie brzmiących z punktu widzenia przedsiębiorców sformułowań pojawia się w uzasadnieniu do nowelizacji. Treść samych przepisów nie jest już tak niepokojąca. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza w kontekście tego, że to ustawa, a nie uzasadnienie do niej, stanowi źródło prawa – mówił Korzeb.

 

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółek to temat, który podczas konferencji poruszyli Agata Czerniak i Jakub Trębicki. Doradcy podatkowi reprezentujący Pracodawców RP przedstawili m.in. przesłanki, na podstawie których członkowie zarządu mogą ponieść odpowiedzialność finansową za zobowiązania spółek, oraz okoliczności, w jakich odpowiedzialność ta ulega przedawnieniu. Przypomnieli również, że odpowiedzialność finansowa zarządu ponoszona jest solidarnie przez wszystkich jego członków, niezależnie od funkcji, jaką pełnią w przedsiębiorstwie. Jakub Trębicki wyjaśnił także, że ogłoszenie upadłości spółki w sytuacji, w której jej zobowiązania z tytułu nieprawidłowo uiszczonego podatku (np. zła stawka VAT) przekraczają możliwości finansowe firmy, nie jest skutecznym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności przez członków zarządu. – Organy podatkowe z reguły stosują interpretację, zgodnie z którą obowiązek ogłoszenia upadłości spółki powstał wcześniej, już w chwili, kiedy podatek był naliczany – tłumaczył. 

 

Kolejnym tematem poruszonym podczas konferencji była klauzula przeciw obejściu prawa podatkowego, której powrotu do ordynacji podatkowej chce rząd. Pomysł budzący kontrowersje zarówno wśród przedsiębiorców, jak i ekspertów zakłada wprowadzenie w życie przepisów, na podstawie których urzędnicy będą mogli rozstrzygać, czy kroki podjęte przez daną firmę były uzasadnione z punktu widzenia jej interesu ekonomicznego, czy też służyły jedynie uniknięciu opodatkowania. Najważniejsze zapisy tego projektu wraz z oceną ewentualnych skutków ich wejścia w życie przedstawił Przemysław Szabat, doradca podatkowy z Komitetu Podatkowego Pracodawców RP.

 

Podczas konferencji głos zabrali również Piotr Zając, menadżer z Działu Doradztwa Podatkowego firmy Mazars (omówił kwestie związane z wejściem w życie tzw. regulacji CFC, dotyczącej  zagranicznych spółek kontrolowanych), oraz Michał Szychta, Dyrektor Konsultingu w Enterprise Content Management Comarch   (wystąpienie pt. Jak przyspieszyć procesowanie dokumentów finansowych – dalej niż ERP).

 

Konferencja odbyła się 24 kwietnia w Hotelu Marriott w Warszawie. Poprowadziła ją Katarzyna Jędrzejewska, dziennikarka „Dziennika Gazety Prawnej”.