English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Naczelny Sąd Administracyjny stanął po stronie podatnika

29-04-2014

Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (I FPS 8/13), na mocy której w przypadku, gdy organ podatkowy zastosuje środek egzekucyjny, a następnie postanowienie o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności zostanie uchylone oraz postępowanie egzekucyjne umorzone, nie następuje przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 

Zdaniem Janusza Zubrzyckiego, sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdyby uchylenie postanowienia o nadaniu rygoru nie wywoływało skutków prawnych, to kontrola sądowa takiego aktu byłaby iluzoryczna. A to byłoby niezgodne z konstytucyjną zasadą praworządności. W przeciwnym razie prowadziłoby to do premiowania organów podatkowych, ponieważ pozostawałyby w mocy skutki ich nielegalnych działań.

 

Kwestie te wielokrotnie były przedmiotem rozważań NSA, jednakże w argumentacji sądu brak było jednomyślności. Ponadto uchwała sądu jest istotna, bowiem organy podatkowe do tej pory stosowały środki egzekucyjne tylko po to, by przerwać bieg terminu przedawnienia, pomijając formalną poprawność realizacji egzekucji.

 

Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP