English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Sejm wreszcie rozpoczął pracę nad ustawą o podatku węglowodorowym

08-05-2014

Po ponad dwóch latach prac odbyło się I czytanie projektu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym (SPW) – To pozytywna informacja, ponieważ brak gwarancji związanej ze stabilizacją prawa podatkowego był główną przyczyną wycofania się kilku zagranicznych podmiotów z planowanych inwestycji poszukiwania gazu łupkowego w Polsce – przypomina ekspert Pracodawców RP Mariusz Korzeb.

 

Warto podkreślić, że rozwiązania prawne są – w porównaniu do pierwotnego projektu – znacznie uproszczone. Jest to efekt uwzględnienia przez Ministerstwo Finansów części uwag zgłaszanych w ramach prowadzonych konsultacji społecznych.

 

Ustawa, jak wskazano w uzasadnieniu, ma stanowić impuls inwestycyjny dla polskiej gospodarki oraz zapewnić sprawiedliwy podział zysków pomiędzy państwem a przedsiębiorcami ze sprzedaży kopalin, w tym gazu łupkowego i ropy naftowej. Z obiema tezami trudno się jednak zgodzić, bowiem już sam obowiązek odprowadzania dodatkowej daniny publicznej bez względu na jej wysokość prowadzi do zwiększenia obciążeń podatkowych, a w konsekwencji – do pomniejszenia majątku firmy. Może to w pośredni sposób powodować wyhamowanie rozwoju branży wydobywczej. Jednakże z drugiej strony należy podkreślić, iż uregulowanie kwestii prawno-podatkowych na potrzeby przyjęcia właściwej, długoterminowej polityki finansowej przedsiębiorstwa może odnieść oczekiwany skutek i oddziaływać stymulująco na rozwój inwestycji w sektorze wydobycia gazu ziemnego.

 

Niestety ustawa zwiększa wysokość pobieranej przez państwo renty surowcowej z ok. 21 proc. do ok. 40 proc. Wynika to z tego, że – poza podatkiem CIT i dodatkowymi daninami publicznymi – przedsiębiorcy będą zobowiązani do płacenia dwóch dodatkowych podatków. Pierwszy to podatek od wydobycia niektórych kopalin (dotyczący gazu ziemnego, w tym łupkowego i ropy naftowej). Wysokość stawki tego podatku ma wynosić od 1,5 proc. do 6 proc. – w zależności od rodzaju eksploatowanego złoża. Natomiast druga danina to specjalny podatek węglowodorowy (SPW). Jego stawka ma się wahać od 0 proc. do 25 proc. – w zależności od relacji przychodów do wydatków.

 

W zaprezentowanym projekcie ustawy, który ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r., zrezygnowano z obowiązku płacenia specjalnego podatku węglowodorowego oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin do 2020 r. Zdaniem projektodawcy takie rozwiązanie ma stymulować rozwój inwestycji w sektorze wydobycia węglowodorów oraz ograniczyć fiskalny wpływ na obecne inwestycje. Czy rzeczywiście tak się stanie? Na to pytanie będzie można odpowiedzieć dopiero za kilkanaście miesięcy – po wejściu regulacji w życie. Jednak należy pamiętać o tym, że pięć lat to – w porównaniu z planowanymi na wiele lat inwestycjami, liczonymi w setkach miliardów złotych bardzo krótki okres.

 

Od 2015 r. pomimo odstąpienia od obowiązku zapłaty specjalnego podatku węglowodorowego oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin do 2020 roku – podatnicy będą wykonywać obowiązki ewidencyjne oraz związane ze składaniem deklaracji podatkowych. Deklaracje podatkowe będą składane bez wezwania, w okresach miesięcznych, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast roczna deklaracja ma być składana do końca trzeciego miesiąca roku następnego. Deklaracje miesięczne i roczne mają być wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną. Takie rozwiązania niestety zwiększą liczbę obowiązków ewidencyjnych, co będzie prowadziło do dalszego wzrostu biurokracji.

 

Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP