English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Rada Pracodawców RP z wicepremier Elżbietą Bieńkowską

14-05-2014

Wraz z nową perspektywą budżetową będzie więcej środków dla przedsiębiorców – powiedziała wicepremier oraz minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska, która wzięła udział w posiedzeniu Rady Pracodawców RP.

 

Słowa-klucze do pozyskania środków z UE w nowej perspektywie to przedsiębiorczość, współpraca nauki z biznesem oraz rozwój miast – szczególnie w ujęciu transportu miejskiego i  rewitalizacji – oraz efektywność energetyczna – powiedziała wicepremier Bieńkowska. Przypomniała, że środki dostępne dla przedsiębiorców to ok. 18 mld euro wobec 4 mld euro w starej perspektywie. – Te pieniądze nie będą łatwe do zdobycia, ponieważ UE stosować będzie wobec Polski tzw. korektę netto. Oznacza to, że jeśli popełnimy jakiś błąd, to środki z naszej puli zostaną odjęte. Dotychczas było tak, że nawet jeśli tak się działo, to pieniądze były przeznaczane na inny cel – mówiła wicepremier Elżbieta Bieńkowska.

 

Podkreśliła także konieczność powiązania działań nauki z biznesem. Beneficjentami programu Inteligentny Rozwój będą przede wszystkim przedsiębiorcy. Dzięki temu w latach 2020 – 2022 udział środków na badania i rozwój w naszym kraju ma sięgnąć 2 proc. PKB (obecnie 0,9 proc. PKB). Różnica ma być sfinansowana także z działań biznesu.

 

To poziom charakteryzujący kraje rozwinięte. Środki z UE w nowej perspektywie  są wielką szansą, by nadać naszej gospodarce charakter innowacyjny i rozwojowy – podkreślała wicepremier.

 

Jednocześnie zaznaczyła, że zdecydowanie więcej środków niż obecnie znajdzie się w gestii marszałków województw.

 

Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski przypomniał, że Organizacja wspólnie ze środowiskiem naukowym przygotowuje program Nauka dla biznesu, biznes dla nauki, który ma zawierać systemowe rekomendacje dotyczące współpracy uczelni z przedsiębiorcami.

 

Podsumowaniem tych działań będzie zorganizowanie w październiku tego roku Polskiego Kongresu Gospodarczego oraz wypracowanie – przy jak najszerszym udziale środowisk nauki i biznesu – pakietu propozycji, który zostanie przedłożony rządowi.

 

Podczas spotkania z wicepremier Elżbietą Bieńkowską członkowie Rady Pracodawców RP omawiali także kwestie, które hamują rozwój ich branż i przedsiębiorstw albo są szansą do szybszego rozwoju.