English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP uczestniczyli w posiedzeniu Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

16-05-2014

15 maja odbyło się posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, w którym uczestniczyli Pracodawcy RP. Strona związkowa nadal odmawia udziału w pracach Komisji oraz prowadzenia dialogu społecznego.

 

Minister Finansów Mateusz Szczurek przedstawił wstępną prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych, stanowiących podstawę prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2015. Zakładane jest przyspieszenie dynamiki wzrostu PKB w przyszłym roku do 3,8 proc. oraz do 4,3 proc. w latach 2016–2017. Bardziej optymistyczne oczekiwania polskiego rządu od projekcji instytucji międzynarodowych tłumaczył zaskakująco dobrymi wynikami polskiej gospodarki w ostatnich kilku kwartałach. Minister stwierdził, że budżet na 2014 r. został oparty na konserwatywnych założeniach, dzięki czemu zachowano bufor bezpieczeństwa pozwalający na absorpcję negatywnych szoków związanych np. z konfliktem ukraińsko-rosyjskim. Niemniej – w jego ocenie – prawdopodobieństwo odnotowania istotnie lepszego wyniku sektora finansów publicznych, niż zakładano, nie jest wysokie. Efekt szybszego od spodziewanego tempa wzrostu gospodarczego jest niwelowany przez wpływ niskiej inflacji, co negatywnie odbija się na dynamice dochodów podatkowych.

 

Odnosząc się do dokumentu będącego przedmiotem dyskusji oraz wystąpienia Ministra Mateusza Szczurka, Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski wyraził pogląd, iż wyczerpujący się potencjał wzrostowy polskiej gospodarki może zagrozić jej długookresowym perspektywom rozwojowym. Podkreślił ponadto, że najważniejszym czynnikiem stymulującym wzrost inwestycji prywatnych nie jest powstawanie kolejnych rządowych spółek, jak np. Polskie Inwestycje Rozwojowe, lecz po prostu tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości – m.in. poprzez prowadzenie stabilnej oraz przewidywalnej polityki gospodarczej. Prezydent Pracodawców RP skomentował także rządowe założenia dotyczące sytuacji finansów publicznych. – Przyspieszająca dynamika wzrostu gospodarczego niewątpliwie będzie pomagała osiągnąć ten cel, jednak – aby znowu nie skończyło się tylko na zapowiedziach – rząd będzie musiał wykazać się pewną wstrzemięźliwością w roku wyborczym – powiedział Andrzej Malinowski, odnosząc się do planów wyjścia z procedury nadmiernego deficytu w 2015 r.

 

Przewodniczący Trójstronnej Komisji – Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz – przedstawił najważniejsze inicjatywy podejmowane przez jego resort. Zwrócił uwagę na potrzebę nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, prowadzenia dalszych działań na rzecz rodzin oraz rozwoju tzw. srebrnej gospodarki. Przypomniał także najważniejsze zmiany przewidziane w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wchodzi w życie 27 maja. Ponadto zaprezentował najnowsze statystyki dotyczące funkcjonowania tzw. II ustawy antykryzysowej. Wynika z nich, że dotychczas na pomoc dla przedsiębiorstw przeznaczono 11 mln zł, co pozwoliło na ochronę ok. 2200 miejsc pracy w 105 firmach.

 

Minister mówił również o procedowanym w sejmie projekcie przewidującym oskładkowanie członków rad nadzorczych oraz objęcie umów-zleceń obowiązkiem ubezpieczeniowym w razie ich kumulacji.

 

Zmiany te są ściśle powiązane z zamówieniami publicznymi. Dlatego należy zachować odpowiednią kolejność przy ich wprowadzaniu – najpierw poprawić Prawo zamówień publicznych w celu umożliwienia rewaloryzacji kontraktów, a później zmienić przepisy dotyczące oskładkowania umów – zauważył Andrzej Malinowski.