English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Posiedzenie Platformy HR Pracodawców RP z udziałem Wiceministra Radosława Mleczki

28-05-2014

We wtorek 27 maja odbyło się posiedzenie Platformy HR – gremium skupiającego członków Pracodawców RP zainteresowanych obszarem indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. W spotkaniu uczestniczył Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko.

 

Głównym tematem posiedzenia była dyskusja na temat umów o pracę na czas określony. Trybunał Sprawiedliwości UE uznał bowiem, że przepisy dotyczące sztywnego, dwutygodniowego okresu wypowiedzenia przy umowach tego rodzaju są dyskryminujące. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje teraz nad rozwiązaniami, które nie tylko będą zgodne z wyrokiem Trybunału, lecz także przyczynią się do ograniczenia zatrudnienia terminowego. Stąd propozycja resortu pracy, która zakłada obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony.

 

Pomysł ten spotkał się z krytyką członków Platformy HR. W ich ocenie może to doprowadzić do wyeliminowania umów o pracę na czas określony oraz dalszego do wzrostu liczby umów cywilnoprawnych, a także powiększenia szarej strefy – zwłaszcza w sektorze mikro- i małych przedsiębiorstw. Ponadto, z uwagi na praktyczne trudności związane z uzasadnianiem wypowiedzeń, doszłoby zapewne do nadmiernego obciążenia sądów pracy.

 

Zdaniem członków Platformy HR lepszym rozwiązaniem byłoby określenie przesłanek do zawierania umów o pracę na czas określony. Przykładowo, umowy te uznawano by za zasadne: w razie podjęcia pracy po raz pierwszy, w związku z realizacją danego projektu czy z pełnieniem kadencji. Dodatkowo, aby zrealizować wyrok Trybunału, należałoby uzależnić okresy wypowiedzenia przy umowach tego rodzaju od stażu pracy.

 

Podczas posiedzenia dyskutowano również o możliwości regulowania zobowiązań administracyjnych przez pracodawców w formie elektronicznej. Uczestnicy podkreślali, że konieczność składania wniosków (np. o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych czy o urlop) w formie pisemnej, a także obowiązek archiwizowania dokumentacji pracowniczej są dość uciążliwe. Wiceminister Radosław Mleczko zgodził się z tym i zaznaczył, że MPiPS przeanalizowało już przepisy pod tym kątem i przekazało odpowiednią informację do Ministerstwa Gospodarki.

 

Ostatnią poruszoną kwestią były problemy dotyczące zbiorowego prawa pracy. Podkreślano potrzebę przebudowy prawa układowego w celu upowszechnienia układów zbiorowych pracy, które są obecnie wypierane przez porozumienia – niewymagające rejestracji przez Państwową Inspekcję Pracy.