English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Podatek łupkowy niezgodny z dyrektywą horyzontalną?

02-06-2014

Nie milkną komentarze o projekcie ustawy dotyczącej opodatkowania wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. – W proponowanym kształcie dokument ten może okazać się niezgodny z Dyrektywą Rady z 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego – ostrzega ekspert Pracodawców RP Mariusz Korzeb.

 

Przepisy dyrektywy horyzontalnej zezwalają na opodatkowanie wyrobów akcyzowych innymi podatkami pośrednimi niż akcyza lub VAT ze względu na szczególne cele państwa członkowskiego. Warunkiem jest jednak to, że podatki te muszą być zgodne ze wspólnotowymi przepisami dotyczącymi akcyzy lub VAT w zakresie określenia podstawy opodatkowania, obliczania podatku, wymagalności i monitorowania podatku. Innymi słowy: dyrektywa uzależnia dopuszczalność wprowadzania innych podatków na wyroby akcyzowe od spełnienia określonych przesłanek.

 

Tymczasem z analizy zaproponowanych rozwiązań prawnych wynika, iż podatek od wydobycia jest podatkiem pośrednim, o zbliżonych elementach konstrukcyjnych do podatku akcyzowego funkcjonującego w Polsce w latach 1993–2004. Nie spełnia on również warunków wynikających z dyrektywy horyzontalnej w zakresie elementów konstrukcyjnych wspólnotowego systemu podatkowego. Warto przy tym podkreślić, że podatkiem od wydobycia niektórych kopalin jest już obecnie opodatkowane wydobycie miedzi i srebra.

 

Poza tym, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, szczególnym celem określonym w przepisach dyrektywy nie może być wyłącznie cel budżetowy. A przecież proponowany podatek od wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego nie realizuje żadnego innego celu oprócz budżetowego, co zresztą wynika z samych dokumentów legislacyjnych. Dlatego też konieczne wydaje się dokonanie zmiany konstrukcji projektowanego podatku. W przeciwnym razie może się bowiem okazać, że będzie on niezgodny ze wspólnotowymi przepisami podatkowymi.

 

Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP