English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

MZ uwzględniło postulaty Pracodawców RP i skorygowało algorytm w Planie Finansowym NFZ na 2011 r.

23-08-2010

Minister zdrowia Ewa Kopacz skierowała list do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o zwiększenie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w planie finansowym na rok 2011 o wysokość pozostającego do dyspozycji funduszu zapasowego. Według Minister podział powinien zostać dokonany tak, aby każdy z oddziałów wojewódzkich NFZ otrzymał w 2011 roku co najmniej tyle środków ile ma w obowiązującym (znowelizowanym) planie finansowym na 2010 r. Oznacza to, że do województw najbardziej poszkodowanych w wyniku zmiany algorytmu (zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 25 września 2009 r.), takich jak mazowieckie, śląskie, dolnośląskie i pomorskie, trafi dodatkowe ok. 850 mln zł.


Ministerstwo Zdrowia uwzględniło postulaty Pracodawców RP i zdecydowało się uchronić pacjentów przez istotnym pogorszeniem dostępności świadczeń. Jednocześnie oznacza stabilizację finansowania w 2010 roku działalności wielu świadczeniodawców, a także doraźnie niweluje wady nowego wskaźnika podziału środków między województwami.


Pracodawcy RP mają nadzieję, że wkrótce zostanie znowelizowany Plan Finansowy Funduszu na 2011 rok, w którym zostaną spełnione w/w zobowiązania. Wyrażamy nadzieję, że kwota przeznaczona na kontraktacje będzie nie mniejsza niż w obecnie obowiązującym, znowelizowanym planie na 2010 r. Równocześnie apelujemy o taką zmianę ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, aby w kolejnych latach żadne województwo nie otrzymało mniej pieniędzy niż w roku poprzedzającym. Mamy świadomość, że województwa biedniejsze były niedofinansowane, co częściowo zmienił obecny podział środków. Nie przewidziano jednak skutków jakie ta zmiana będzie mieć na budżety pozostałych regionów. Dlatego mamy nadzieję, że zapowiedziane przez Ministerstwo na jesień ustawy pozwolą zwiększyć efektywność systemu ochrony zdrowia dzięki czemu uda się poprawić jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych.


Pracodawcy RP obawiają się, że rozwiązanie funduszu zapasowego nie pozwoli na zapłatę nadwykonań w tym i być może w przyszłym roku. W wyniku tego świadczeniodawcy będą ponownie finansowali leczenie ratujące życie.


Efekty tych działań nie będą jednak zadowalające bez wprowadzenia, zachowującej zasady solidaryzmu społecznego, rynkowej konkurencji płatników świadczeń. Działanie to powinno być priorytetem Ministra Zdrowia i obszarem szczególnej uwagi rządu. Polska potrzebuje gruntownej zmiany zasad finansowania opieki zdrowotnej, które zapewnią długofalowo bezpieczeństwo zdrowotne ludności i będą odpowiadać aspiracjom obywateli naszego kraju.