English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Polsce potrzebny jest nowy ład gospodarczy

11-06-2014

Przedsiębiorcy postulują powołanie Krajowej Rady ds. Konkurencyjności Gospodarki z  premierem na czele, która mogłaby wypracować nowy ład gospodarczy naszego kraju i zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki. W drugiej dekadzie członkostwa Unii Europejskiej nie możemy konkurować jedynie kosztami pracy.

 

Pomysł powołania rady i stworzenia nowego ładu gospodarczego poparli Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, BCC, KIG oraz Związek Rzemiosła Polskiego. Został on zaprezentowany podczas wspólnej konferencji prasowej, która odbyła się 11 czerwca br.

 

Na konferencji prof. Jerzy Hausner zaprezentował rekomendacje do opublikowanego w 2013 r. raportu „Konkurencyjna Polska: Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?". Dotyczą one wszystkich ważnych z punktu widzenia przedsiębiorców i organizacji przedsiębiorców obszarów, m.in. procesu stanowienia prawa, warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, nowoczesnej administracji i zwiększania sprawności państwa, rynku pracy, innowacji i cyfryzacji oraz prorozwojowego wykorzystania środków europejskich. – Bez istotnych zmian w tych obszarach nie będzie możliwe wyjście Polski z pułapki średniego wzrostu. Nie da się poprawić konkurencyjności naszego kraju bez rozwiązań systemowych, a więc tworzonych przez polityków – mówił prof. Jerzy Hausner.  

 

Autorzy rekomendacji proponują powołanie Krajowej Rady ds. Konkurencyjności Gospodarki, która kierowana byłaby przez premiera, a w jej skład wchodziliby przedstawiciele środowisk biznesowych, organizacji pracowniczych i konsumenckich oraz eksperci polscy i zagraniczni. Zadaniem Rady miałoby być wypracowanie i przyjęcie planu działania w celu podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki oraz monitorowanie jego realizacji. Podczas konferencji Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski podkreślał, że obecnie szczególnie bolesny jest brak długofalowej polityki dotyczącej zwiększania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, a stanowią one 99,8 proc. wszystkich firm w Polsce, zatrudniając ponad 2/3 osób pracujących w sektorze przedsiębiorstw. Bez poprawy ich sytuacji – trudno będzie polepszyć pozycję konkurencyjną naszego kraju. Należy zastanowić się także nad branżami przyszłościowymi, które być może trzeba będzie stworzyć od podstaw. – Możemy to zrobić samodzielnie bądź wykorzystując bezpośrednie inwestycje zagraniczne, w tym te w specjalnych strefach ekonomicznych, do transferu i wdrożenia technologii – mówił Andrzej Malinowski.

 

Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan, podkreślała, że w procesie budowania nowego ładu gospodarczego muszą uczestniczyć przedsiębiorcy będący siłą pozytywnych zmian w Polsce. Mówiła również, że w sprawie tak ważnej jak zbudowanie nowych fundamentów gospodarczych naszego kraju organizacje biznesu będą mówić jednym głosem.