English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Polskie firmy wierzą w lepsze drugie półrocze - najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP

29-07-2014

Polscy przedsiębiorcy odczuli w lipcu dalszą poprawę bieżącego klimatu biznesowego. Wyraźnie rośnie także ich optymizm w odniesieniu do sytuacji przyszłej. Spowolnienie, jakiego doświadczyła polska gospodarka w II kwartale, może mieć więc przejściowy charakter – tak wskazują wyniki lipcowej edycji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie badań przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

Na podstawie badań ankietowych w lipcu 2014 roku Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 106,9 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 105,9 pkt w czerwcu. Polepszeniu uległa również prognoza w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – wzrosła ona ze 120,9 pkt w poprzednim miesiącu do 129,5 pkt w lipcu.

 

Główne wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców – dane z lipca 2014 roku

 

106,9

 

(1,0)

Ocena ogólna bieżącej sytuacji biznesowej

129,5

 

(8,6)

Ocena ogólna sytuacji biznesowej w perspektywie 6 miesięcy

Wyniki badania wskazują na rosnący optymizm polskich firm – aż 38 proc. ankietowanych podmiotów wskazało na poprawę swojej sytuacji biznesowej w lipcu. Odpowiedzi uczestniczących w badaniu przedsiębiorstw sugerują, iż pomimo spowolnienia, jakie dało się odczuć w II kwartale bieżącego roku, ożywienie gospodarcze w Polsce będzie kontynuowane.

 

Polscy przedsiębiorcy – mimo poprawy ogólnej oceny sytuacji – odczuwają jednak wyraźny spadek tempa wzrostu liczby nowych zamówień. Przyspiesza natomiast ich aktywność zakupowa, która po czerwcowych spadkach znowu zaczęła się charakteryzować dodatnią dynamiką. Poprawę koniunktury gospodarczej może zwiastować również spowalniający spadek stanu zapasów oraz cen sprzedaży. Coraz więcej sygnałów wskazuje więc na to, że firmy wyczerpały już możliwości dalszego wykorzystywania zalegających w ich magazynach wyrobów gotowych, materiałów lub półproduktów i w kolejnych miesiącach będą musiały odtwarzać stan rzeczowych aktywów obrotowych, przyczyniając się do wzrostu popytu krajowego. Malejąca presja na spadek cen sprzedaży może natomiast pozytywnie oddziaływać na wynik finansowy przedsiębiorstw, czemu niestety towarzyszy jednak wzrost cen kupowanych przez nie dóbr lub usług. Niweluje to w istotnej mierze ten pozytywny efekt. Odnotowano mniejszy spadek opóźnień płatności, zaś tempo wzrostu zatrudnienia maleje już trzeci miesiąc z rzędu.

 

Zdecydowanie wzrósł natomiast optymizm przedsiębiorców w odniesieniu do sytuacji przyszłej w perspektywie 6-miesięcznej. Wartość tego wskaźnika – wynosząca 129,5 pkt – jest już bliska poziomów z marca bieżącego roku. Prognozowana dynamika nowych zamówień ponownie zmalała, choć w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednim miesiącu, podczas gdy spodziewana aktywność zakupowa nadal przyspiesza – jej wzrostu w ciągu najbliższego półrocza oczekuje już niemal połowa ankietowanych firm. Wartości pozostałych składowych Indeksu świadczą jednak o tym, że plany przedsiębiorców związane z inwestycjami oraz zwiększaniem poziomu zatrudnienia stają się coraz ostrożniejsze, co świadczy o ich rosnącej niepewności.

 

Głos biznesu

Komentarze ankietowanych przedsiębiorców:

 

„Większość produkcji sprzedawana będzie w II półroczu 2014 r.”. (Firma z branży przetwórstwa przemysłowego)

 

„Ceny usług stoją w miejscu lub spadają. Nowych zapytań jest niewiele. Duże międzynarodowe koncerny logistyczne podejmują się realizacji zamówień, które kiedyś ich w ogóle nie interesowały”. (Firma z branży transportowej)

 

„Ogólnie sytuacja biznesowa jest trudna. Zamyka się wiele piekarń. Nieopłacalna staje się produkcja pieczywa na naturalnych fermentacjach, czyli w sposób prozdrowotny, bo wymaga to dużego nakładu pracy, większego zatrudnienia i zwiększonego czasu pracy”. (Firma z branży przetwórstwa spożywczego)

 

„Na bieżącą sytuację wpływ mają postępowania przetargowe, w przypadku których głównym kryterium jest cena. W dalszym ciągu brak wykwalifikowanej kadry”. (Firma z branży usługowej)

 

„Maleje dostępność kredytów dla klientów, gdyż wzrasta marża kredytowa, co bezpośrednio wpływa na spadek zdolności kredytowej. Zwiększa się też nieprzewidywalność wydawanych przez bank decyzji kredytowych oraz wydłuża termin na ich uzyskanie”. (Firma z branży pośrednictwa finansowego)

 

Ocena aktualnej sytuacji

 

Wskaźnik

 Wartość z lipca 2014 r.     

Sygnalizowana zmiana

Ocena ogólna

106,9

 Szybsza poprawa

Nowe zamówienia

118,9

 Wolniejszy wzrost

Aktywność zakupowa

102,1

 Odwrócenie trendu, wzrost

Stan zapasów

96,6

 Wolniejszy spadek

Opóźnienia płatności

97,6

 Wolniejszy spadek

Ceny kupna

118,7

 Odwrócenie trendu, wzrost

Ceny sprzedaży

90,6

 Wolniejszy spadek

Zatrudnienie

104,1

 Wolniejszy wzrost

 

Ocena sytuacji w perspektywie najbliższych 6 miesięcy

 

Wskaźnik

Wartość z lipca 2014 r.

Sygnalizowana zmiana

Ocena ogólna

       129,5

 Szybsza poprawa

 

Nowe zamówienia

124,1

 Wolniejszy wzrost

Aktywność zakupowa

130,7

   Szybszy wzrost

Stan zapasów

90,6

   Odwrócenie trendu, spadek

Opóźnienia płatności

110,0

   Szybszy wzrost

Ceny kupna

117,4

   Szybszy wzrost

Ceny sprzedaży

88,8

   Wolniejszy spadek

Zatrudnienie

98,4

   Odwrócenie trendu, spadek

Inwestycje

112,0

    Wolniejszy wzrost

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 10 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).