English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP i resort pracy promują wśród przedsiębiorców program „Karta Dużej Rodziny”

26-08-2014

Możliwość zdobycia zaufania i lojalności klientów oraz realizowanie polityki społecznie odpowiedzialnego biznesu – to korzyści, jakie mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na przystąpienie do programu „Karta Dużej Rodziny”.

 

W poniedziałek 25 sierpnia w siedzibie Pracodawców RP Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Marcińska wraz z Prezydentem Organizacji Andrzejem Malinowskim zachęcali przedstawicieli firm do współpracy w ramach „Karty”.

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej organizacja skupiająca tysiące polskich przedsiębiorstw doskonale rozumieją problemy i wyzwania, jakie się przed nimi pojawiają – powiedział Andrzej Malinowski. – Jednym z nich jest niż demograficzny, który w przyszłości będzie rzutował na funkcjonowanie firm – dodał Prezydent.

 

Dlatego też, jak podkreślił Andrzej Malinowski, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zachęt, które ułatwią – szczególnie młodym ludziom – podjęcie decyzji o założeniu wielodzietnej rodziny.

 

Według Prezydenta Pracodawców RP jedną z takich zachęt jest program „Karta Dużej Rodziny”. Zapewnił, że Organizacja aktywnie włącza się w promowanie programu wśród przedsiębiorców.

 

Przedsiębiorstwa zaangażowane w tę inicjatywę budują wizerunek swojej firmy jako tej, która realizuje strategię odpowiedzialnego biznesu – powiedział Prezydent Pracodawców RP. – Takie działania są sposobem na wyróżnienie się w danej branży, a także wpływają na konkurencyjność firm – dodał Andrzej Malinowski.

 

Wagę zaangażowania przedstawicieli biznesu w program podkreślała również Małgorzata Marcińska. – Z jednej strony chcemy zmienić wizerunek rodziny wielodzietnej, z drugiej zaś pomóc przedsiębiorcom – mówiła Wiceminister. Przypomniała także, że w programie bierze już udział 620 tys. rodzin oraz ok. 100 partnerów biznesowych, oferujących interesujące zniżki. Wiceminister Marcińska podkreśliła, że jest to jedyny program w Polsce, który łączy wszystkie branże.

 

Karta Dużej Rodziny” to jeden z instrumentów polityki rodzinnej, którego celem jest wspieranie domowych budżetów obciążonych kosztami utrzymania wielodzietnej rodziny, a także umożliwienie integracji dużych rodzin ze społecznością lokalną. KDR to także podniesienie prestiżu rodzin wielodzietnych przez podkreślenie ich znaczenia i dostrzeżenie problemów, z którymi się borykają.

 

KDR udziela prawa do uczestnictwa w programie uprawniającym do ulg, zniżek i zwolnień przy zakupie usług, towarów oraz przy innych działaniach przeznaczonych dla tej grupy rodzin na poziomie gminy, powiatu, województwa lub kraju.