English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Raport „Podatek VAT w Polsce”

01-09-2014

Aż 68 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP oceniło zrozumiałość przepisów podatkowych jako słabą lub bardzo słabą. Zdaniem 86 proc. przy tworzeniu prawa ustawodawcy nie słuchają ich głosu. Około 80 proc. uważa natomiast, że podczas kontroli urzędnik jest zawsze w stanie znaleźć jakieś nieprawidłowości. Takie niepokojące informacje przynosi raport Podatek VAT w Polsce – problemy przedsiębiorstw MŚP, przygotowany przez Pracodawców RP na bazie badań TNS Polska.

 

Z naszych badań wynika jasno, że przedsiębiorcy uważają przepisy prawa podatkowego za niezmiernie skomplikowane oraz mało przyjazne – pisze we wstępie do raportu Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP. – My z kolei zwracamy uwagę na niewłaściwy przebieg procesu legislacyjnego, niechętne nastawienie przedstawicieli organów podatkowych do przedsiębiorców i wysokie koszty rozliczania podatków – podkreśla.

 

Jedną z konsekwencji braku przejrzystości przepisów jest wysoka częstotliwość, z jaką przedsiębiorcy muszą występować do organów podatkowych o indywidualne interpretacje przepisów. Co gorsza, otrzymanie takiej interpretacji nie może być dla przedsiębiorcy gwarantem bezpieczeństwa, ponieważ liczba zmian w przepisach podatkowych jest zbyt duża. Kolejną bolączkę, z jaką muszą zmagać się osoby prowadzące firmy, stanowi długi czas oczekiwania na wydanie interpretacji – 34 proc. uczestników badania Pracodawców RP wskazało, że na interpretacje czeka średnio od miesiąca do dwóch,  28 proc. – od trzech do sześciu miesięcy. Niejednokrotnie destabilizuje to pracę przedsiębiorstwa.

 

Kolejną słabością naszego systemu podatkowego, na którą wskazują autorzy raportu, jest niewielka popularność konsultacji społecznych. W ciągu ostatnich dwóch lat z takiej możliwości skorzystało zaledwie 7 proc. firm. W przypadku aż 67 proc. przedsiębiorstw, które włączyły się w konsultacje, albo w ogóle nie udało im się zaprezentować swojego stanowiska, albo jego prezentacja nie przyczyniła się do zmiany początkowych założeń na bardziej korzystne.

 

Niepokojącym zjawiskiem opisanym w raporcie jest także bardzo duża ilość czasu, jaką firmy poświęcają na zajmowanie się sprawami podatkowymi – na jednego pracownika średniej firmy przypada blisko półtorej godziny tygodniowo. W firmie małej są to 4 godziny, a w mikroprzedsiębiorstwie – aż 20 godzin. Stanowi to jedną ósmą miesięcznego czasu pracy – i to pomimo że znaczna część najmniejszych firm korzysta dodatkowo z usług biur rachunkowych.

 

Kolejne dwa  aspekty, na które zwrócono uwagę podczas badania, mają związek z zasadą zaufania. Okazuje się bowiem, że przedsiębiorcy dużą nieufnością obdarzają Ministerstwo Finansów i organy podatkowe. Poważnym wyzwaniem jest również deficyt zaufania pomiędzy samymi przedsiębiorcami. Wielu z nich twierdzi, że firmy nie dzielą się ze sobą swoimi doświadczeniami i stosowanymi rozwiązaniami. Problemem jest także niewystarczająca współpraca w zakresie dążenia do zmian w prawie podatkowym.

 

Wszystkie te opinie prowadzą do konkluzji, że prawo należy jak najszybciej zmienić. Ustawodawca podatkowy powinien podjąć zdecydowane działania na rzecz kompleksowej poprawy nie tylko przepisów prawa, lecz także samego otoczenia instytucjonalnego. W przeciwnym bowiem razie polski system podatkowy nadal będzie nisko oceniany i będzie osłabiał możliwości konkurencyjne naszych firm – podsumowuje Prezydent Andrzej Malinowski.

 

Raport pt. Podatek VAT w Polsce - problemy przedsiębiorstw MŚP został przygotowany na bazie badań przeprowadzonych przez TNS Polska S.A. Konsultacje merytoryczne do raportu: Robert Oliwa, doradca podatkowy, przewodniczący Komitetu Podatkowego Pracodawców RP; Mariusz Korzeb, doradca podatkowy, ekspert ds. podatkowych w Pracodawcach RP; Adam Jagodziński, ekspert ds. zagranicznych w Pracodawcach RP.

 

Raport powstał w ramach projektu Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.Wartość współfinansowania wynosi CHF 211 206,13.

 

 

 

 

Więcej informacji:
http://www.programszwajcarski.gov.pl
http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland/