English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Walne Zgromadzenie sekcji Europa i Azja Środkowa Międzynarodowej Organizacji Pracodawców

08-09-2014

W dniach 11–12 września 2014 r. w Warszawie odbędzie się Walne Zgromadzenie organizacji pracodawców z krajów Europy i Azji Środkowej, należących do Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). Gospodarzem wydarzenia są Pracodawcy RP.


W skład IOE wchodzi 150 narodowych organizacji pracodawców ze 143 krajów. Działa od prawie stu lat – powstała w 1920 r. Uznawana jest za jedyny podmiot działający w imieniu pracodawców i podejmujący problematykę zatrudnienia oraz spraw socjalnych w skali światowej. Jedynym polskim przedstawicielem w IOE są Pracodawcy RP, którzy w jej pracach uczestniczą od 1991 r.


IOE działa na rzecz wspierania założeń polityki gospodarczej, zatrudnienia, ochrony środowiska oraz polityki społecznej. Tworzy międzynarodowe forum wymiany dobrych praktyk, reprezentuje i promuje interesy krajowych organizacji pracodawców i ich członków.


Podczas obrad w Warszawie przedstawiciele 40 narodowych organizacji pracodawców IOE omówią m.in. problemy rynku pracy – w tym strukturalnego bezrobocia i bezrobocia młodych, a także prawa do strajku oraz przestrzegania praw człowieka w prowadzeniu biznesu.


Otwierający obrady panel dyskusyjny będzie dotyczył działalności organizacji pracodawców w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Z okazji obchodów rocznicy 25-lecia istnienia Pracodawców RP omówiona zostanie także rola tych organizacji we wspieraniu transformacji ustrojowej w regionie oraz budowaniu nowoczesnego dialogu społecznego i zrównoważonego rozwoju.


Uczestnicy podsumują także prace reprezentacji biznesu w ramach światowej grupy B20, przygotowującej rekomendacje dla szefów państw krajów G20, oraz omówią przygotowania do przejęcia prezydencji w G20 przez Turcję.

 

***


Pracodawcy RP działają od listopada 1989 r. Są pierwszą w pełni autonomiczną i działającą na zasadach dobrowolnych organizacją pracodawców w byłych krajach socjalistycznych. Obecnie reprezentują 10 000 firm, które zatrudniają około 5 milionów pracowników. Ok. 85 procent z nich to firmy prywatne.


Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej współpracują z partnerami z całego świata. Organizacja należy do Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE), Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Komitetu Doradczego Biznesu i Przemysłu przy OECD (BIAC) oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego (EKES). Pracodawcy RP biorą także czynny udział w pracach grup zadaniowych B20.

 

Partnerzy wydarzenia