English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Nowi członkowie Pracodawców RP

15-09-2014

Do grona Pracodawcow RP dołączyli nowi członkowie:

 

 • Chemical Advisory & Trade Sp. z o.o.

 

Chemical Advisory & Trade Sp. z o.o. to innowacyjna firma działającą w sektorze chemicznym, skoncentrowana na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz sprzedaży produktów chemicznych.

 

Firma zajmuje się koordynacją procesu powstawania projektów badawczych oraz ich realizacją. Działania ukierunkowane są na wdrażanie wyników prac laboratoryjnych w produkcji.

 

Spółka udziela także pomocy w dziedzinie praw wyłącznych własności przemysłowej w zakresie patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

 

Przedmiotami działalności firmy są:

 • sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
 • wytwarzanie oraz przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,
 • produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,
 • handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych.

 

Władze: Marek Ilnicki – Prezes Zarządu.

 

 • Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A.

 

PERN „Przyjaźń” S.A. to jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa. Firma jest krajowym liderem logistyki naftowej i strategiczną spółką gwarantującą bezpieczeństwo energetyczne Polski – a tym samym także Unii Europejskiej – w zakresie dostaw ropy. Podstawowa działalność spółki to eksploatacja sieci rurociągów transportujących rosyjską ropę naftową dla największych producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech. Realizację tej usługi umożliwiają dwie nitki rurociągu „Przyjaźń”, biegnące z Adamowa (położonego przy granicy Polski z Białorusią) do Płocka, a następnie do Schwedt w Niemczech.

 

Oprócz sieci rurociągów przesyłających ropę naftową PERN „Przyjaźń” S.A. zarządza także siecią rurociągów wykorzystywanych do transportu paliw płynnych wyprodukowanych przez rafinerie. Sieć ta rozchodzi się promieniście z Płocka w kierunku Warszawy, Poznania oraz Częstochowy. PERN „Przyjaźń” S.A. magazynuje także ropę naftową, co ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

 

Przedmiotami działalności PERN „Przyjaźń” S.A. są:

 • transport rurociągowy pozostałych towarów,
 • magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i linii rozdzielczych,
 • roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 • sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
 • pozostałe badania i analizy techniczne.

 

Władze: Marcin Moskalewicz – Prezes Zarządu