English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Żegnamy współzałożyciela Pracodawców RP

18-09-2014

Dnia 16 września zmarł Jerzy Nowak, współtwórca Konfederacji Pracodawców Polskich (dziś Pracodawców RP), w latach 1962–1991 przedstawiciel polskich pracodawców w Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie. Odegrał on fundamentalną rolę w procesie aktywizowania i jednoczenia środowiska pracodawców w Polsce.

 

Pochodził z rodziny wielkopolskich działaczy niepodległościowych; ukończył ekonomię na Uniwersytecie Poznańskim. Wyniesiony z domu nawyk rzetelnej pracy w znacznej mierze przesądził o tym, że swą pracę zawodową powiązał z działalnością społeczną i organizacyjną, także na arenie międzynarodowej.

 

W 1959 r. po raz pierwszy reprezentował polskich dyrektorów i pracodawców na posiedzeniu Komitetu Technicznego Budownictwa – jednej z komisji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Od roku 1961 uczestniczył w dorocznych sesjach plenarnych MOP. Brał w nich udział aż do roku 1991: najpierw jako zastępca delegata, a po dwóch latach – jako delegat.

 

W połowie lat siedemdziesiątych Jerzy Nowak został powołany – jako jedyny Polak – do składu Working Group on Structure and Constitution (jedna z ważniejszych grup roboczych działających w ramach MOP). W jej pracach uczestniczył aż do końca lat osiemdziesiątych.  

 

W 1968 r. z jego inicjatywy przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego powołano do życia Biuro Polskich Pracodawców ds. Współpracy Międzynarodowej. Cieszyło się ono niezawisłością, m.in. w zakresie doboru kandydatów do pracy z MOP, samodzielnie decydowało również o kontaktach z zagranicznymi organizacjami. Powołanie Biura było wydarzeniem bez precedensu w skali państw członkowskich ówczesnej Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. W innych krajach obozu socjalistycznego pracodawcy mogli organizować tego typu instytucje, z podobnymi uprawnieniami, dopiero 21 lat później – na ogół przy tamtejszych odpowiednikach PIHZ.

 

Rola Jerzego Nowaka okazała się nie do przecenienia w okresie przemian ustrojowych w Polsce. Jesienią 1988 r. dzięki pomocy kierownictwa PIHZ i terenowych oddziałów Izby udało się zorganizować spotkanie ponad stu dyrektorów zakładów państwowych, właścicieli przedsiębiorstw prywatnych oraz prezesów spółdzielni z przedstawicielami władz państwowych. Zebrani jednogłośnie przyjęli postulat utworzenia organizacji pracodawców z pełnymi uprawnieniami do swobodnego działania. Wbrew obawom przedstawiciele władz nie wyrażali zdecydowanego sprzeciwu. Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Polsce (SPP) zostało zarejestrowane w styczniu 1989 r. i w krótkim czasie wstąpiło do niego ponad 3 tysiące osób.

 

W marcu 1989 r. władze SPP, wraz z siedmioma nowymi organizacjami oraz z Centralnym Związkiem Rzemiosła, rozpoczęły rozmowy na temat zjednoczenia w Konfederację Pracodawców Polskich, w którym to procesie Jerzy Nowak odegrał kluczową rolę. Uważano, że ważnym zadaniem nowego podmiotu powinno być m.in. wywieranie wpływu na rozwój gospodarczy kraju.

 

Prace nad zjednoczeniem zakończono w październiku 1989 r. Jerzy Nowak tak wyjaśniał dziennikarzom konieczność powołania do życia jednej, silnej organizacji pracodawców: – Nowa demokratyczna Polska musi mieć niezależną organizację pracodawców, która wesprze nas w przekształcaniu Polski od gospodarki socjalistycznej do gospodarki rynkowej. Musi to być jednak organizacja stworzona przez nowych ludzi, niezwiązanych ze starym ładem.

 

W Pałacyku Rektora Politechniki Warszawskiej odbył się 24 i 25 listopada 1989 r. Ogólnopolski Zjazd Organizacji Pracodawczych, który powołał do życia Konfederację Pracodawców Polskich. Jerzy Nowak został Wiceprezydentem nowo utworzonej Organizacji.