English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Kolejna uchwała NSA w sprawie zobowiązań podatkowych

09-10-2014

Naczelny Sąd Administracyjny już po raz piąty na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat podjął uchwałę w sprawie przedawnienia zobowiązań podatkowych. Jest to kolejny dowód, że prawo podatkowe jest niezrozumiałe i nieprecyzyjne, nawet dla największych specjalistów, jakimi niewątpliwie są Sędziowie NSA. – Jeśli ustawodawca nie potrafi w jasny sposób napisać przepisów, to bardzo źle o nim świadczy – komentuje Marek Isański, Komitet Podatkowy Pracodawców RP.

 

Kwestia przedawnienia w prawie cywilnym, karnym czy gospodarczym jest jasna i prosta. Tak samo musi być w prawie podatkowym. Statystyczny podatnik – przedsiębiorca musi wiedzieć, kiedy jego zobowiązania się przedawniają, a obowiązkiem ustawodawcy jest takie sformułowanie przepisów, aby nie było co do tego wątpliwości.

 

Zgodnie z treścią najnowszej uchwały, po upływie terminu przedawnienia nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego – niezależnie od tego, czy doszło do zapłaty podatku, czy też nie. Takie rozstrzygnięcie – w sytuacji, gdy podatek został zapłacony na podstawie błędnej decyzji, uchylonej później przez sąd administracyjny – nareszcie uniemożliwia prowadzenie postępowania podatkowego w zasadzie w nieskończoność.

 

Do tej pory, nawet w przypadku, gdy sąd uchylił decyzję dotyczącą konieczności zapłacenia podatku, a ustawowy termin przedawnienia zobowiązania podatkowego minął, to organ podatkowy dalej mógł prowadzić postępowanie i wydawać kolejne decyzje. Te z kolei podatnik mógł kwestionować, zaskarżając je do sądu administracyjnego. I tak w nieskończoność – co powodowało, że tysiące postępowań, pomimo formalnego, 5-letniego terminu przedawnienia, trwały nawet kilkanaście lat.

 

Cieszy więc fakt, że sprawa przedawnienia została uregulowana zgodnie z treścią obowiązujących przepisów. Inna sprawa, że jak widać kwestia dotycząca w sumie prostego przepisu okazała się bardzo trudna dla największych specjalistów, jakimi niewątpliwie są sędziowie NSA, skoro pięciokrotnie zmieniali w sprawie zdanie, podczas gdy przepisy w tym zakresie nie ulegały istotnej zmianie. Oznacza to, że przepisy są niezrozumiałe nawet dla wybitnych fachowców.

 

Warto przypomnieć o tym, że w wyniku poprzednich uchwał NSA tysiące polskich przedsiębiorców nie tylko całymi latami było bezprawnie dręczonych toczącymi się postępowaniami podatkowymi po okresie przedawnienia, lecz także byli oni w wyniku egzekucji nienależnej daniny bezprawnie pozbawieni swojego majątku. Co gorsza, z uwagi na brak – zarówno w Ordynacji podatkowej, jak i w ustawie o postępowaniu przed sądem administracyjnym – odpowiedniego środka prawnego, nie można tych pieniędzy odzyskać. Dlatego też spodziewamy się, że władza wykonawcza (Minister Finansów i rząd) wskaże bezzwłocznie sposób, w jaki obywatele, którym bezprawnie odebrano majątek, będą mogli go odzyskać. W przeciwnym razie w sposób oczywisty złamana zostanie konstytucyjna zasada ochrony własności. Dotyczy to zarówno tysięcy polskich przedsiębiorców, jak i obywateli nie prowadzących działalności gospodarczej.

 

Marek Isański, Komitet Podatkowy Pracodawców RP