English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Kongres Mieszkaniowy – Dni Dewelopera wypracował rekomendacje dotyczące rozwoju polskich miast

13-10-2014

Przedstawiciele instytucji państwowych i samorządów, eksperci oraz uczestnicy rynku deweloperskiego wzięli udział w konferencji Kongres Mieszkaniowy – Dni Dewelopera. Było to jedno z wydarzeń związanych z obchodami 25-lecia istnienia naszej Organizacji.

 

W przemówieniu wygłoszonym podczas Kongresu Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski podkreślił wspólnotę interesów, jaka łączy naszą Organizację z branżą deweloperską i budowlaną. Ta wspólnota jednoczy nas do tego stopnia, że powołaliśmy niedawno Platformę Budowlaną. Jest to forum, które powinno przyczynić się do wzmocnienia dialogu z instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za realizowanie inwestycji – również tych współfinansowanych ze środków unijnych. Mam tu na myśli zarówno Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju czy podległą mu Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, jak i samorządy terytorialne oraz lokalne instytucje – powiedział.

 

W wydarzeniu zorganizowanym przez Polski Związek Firm Deweloperskich uczestniczyli przedstawiciele branży mieszkaniowej oraz eksperci rynku. Wśród gości znaleźli się również premier Jan Krzysztof Bielecki, sekretarz stanu Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski.

 

Wśród końcowych tez i założeń wypracowanych przez uczestników rynku obecnych na Kongresie pojawił się postulat rozpoczęcia prac nad transparentnym i spójnym kształtem polityki przestrzennej i mieszkaniowej Polski. Zwrócono również uwagę na konieczność nowelizacji tzw. ustawy deweloperskiej, przy zachowaniu dotychczasowego poziomu ochrony konsumenta. Jedną z rekomendacji jest też planowanie rozwoju miast na drodze dialogu z mieszkańcami, samorządami i inwestorami. Uczestnicy Kongresu doszli do wniosku, że powinno się także rozwijać rynek mieszkań na wynajem, ale konieczna jest dywersyfikacja podmiotów będących jego uczestnikami.

 

Podczas Kongresu nie zabrakło również wymiany zdań na temat roli, jaką na rynku deweloperskim odgrywa UOKiK. Dyskutowano o tym, jakie znaczenie mają reforma rejestru klauzul abuzywnych oraz zmiany w postępowaniu SOKiK (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Ciekawą wymianę zdań wywołały debata na temat źródeł finansowania uczestników rynku nieruchomości oraz rozmowa o roli strategii i planowania w rozwoju mieszkalnictwa w Polsce. Z kolei uczestnicy panelu zatytułowanego Polskie miasta XXI wieku – kierunki zmian omówili wpływ Unii Europejskiej na rozwój polskich miast oraz i wykorzystanie środków przewidzianych na ich  rewitalizację. Dużo uwagi poświęcono także raportowi Przestrzeń życia Polaków oraz zagadnieniom związanym z regulacjami unijnymi, Kodeksem budowlanym czy tzw. ustawą deweloperską.

 

Kongres Mieszkaniowy – Dni Dewelopera odbył się 7–8 października we Wrocławiu.