English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Nowelizacja Kodeksu pracy nie wprowadzi pracujących sobót

21-10-2014

Wbrew pojawiającym się komentarzom projekt zmiany Kodeksu pracy przygotowany przez posłów PO nie oznacza powrotu do pracujących sobót. – Dopuszcza on jedynie wypłatę rekompensaty finansowej za pracę świadczoną w sobotę – w razie braku możliwości udzielenia przez pracodawcę dnia wolnego lub na wniosek samego pracownika – przypomina ekspert Pracodawców RP Wioletta Żukowska.

 

Zasady pracy w soboty nie ulegną zmianie – modyfikacja dotyczy bowiem tylko sposobu rekompensaty. Projekt nie jest więc skierowany przeciwko pracownikom. Stanowi raczej odpowiedź na potrzeby tych, którzy w celu uzyskania dodatkowych pieniędzy są zainteresowani rekompensatą finansową za pracę w sobotę, zamiast tej udzielanej w naturze (z uzasadnienia do projektu wynika, że w przypadku średniej krajowej byłoby to ok. 200 zł netto miesięcznie). Obecnie, zgodnie z art. 1513 k.p., za pracę w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (tj. w sobotę) przysługuje w zamian inny dzień wolny – udzielony do końca okresu rozliczeniowego, w terminie uzgodnionym z danym pracownikiem. Ustawodawca nie dopuścił w tym przypadku rekompensaty finansowej, co dla pracowników często jest niezrozumiałe.

 

Nie można zgodzić się z argumentami mówiącymi o tym, że pracodawcy będą wymuszali wnioski pracowników o rekompensatę finansową za pracę w sobotę. Dla pracodawcy stanowi to przecież dodatkowy koszt – w takim przypadku będzie musiał zapłacić wynagrodzenie wraz ze 100-procentowym dodatkiem. Praca w takim dniu byłaby bowiem traktowana jako praca w godzinach nadliczbowych (i to średniotygodniowych).

 

Warto również przypomnieć o tym, że Kodeks pracy gwarantuje normy ochronne, dotyczące dobowego i tygodniowego odpoczynku, a także rocznego limitu godzin nadliczbowych. Planowana nowelizacja tego nie zmienia. Pewne obawy mogliby mieć raczej pracodawcy – w związku z możliwością nieograniczonego wnioskowania przez pracowników o rekompensaty w formie finansowej, co wiązałoby się z określonymi kosztami z tytuły wypłaty dodatków.

 

Projekt ten stanowi także odpowiedź na problemy, na jakie w praktyce napotykają pracodawcy. Dzień wolny za pracę w sobotę musi być udzielony do końca okresu rozliczeniowego. Tymczasem zdarzają się sytuacje, kiedy nie jest to możliwe – np. z powodu choroby pracownika czy upływu okresu rozliczeniowego. W tych przypadkach pracodawcy nie mają realnej możliwości zrealizowania obowiązku przewidzianego przepisami Kodeksu pracy, a dodatkowo narażają się na sankcje ze strony inspekcji pracy. Przygotowana nowelizacja eliminuje obecną lukę prawną.

 

Warto także podkreślić to, że praca świadczona w sobotę jest bardziej chroniona niż praca w niedziele i święta, co stanowi zaprzeczenie zasady racjonalnego ustawodawcy. Z tego więc wynika potrzeba ujednolicenia regulacji prawnej w tym zakresie i zrównania sytuacji prawnej osób świadczących pracę w te dni.

 

W środę odbędzie się w sejmie pierwsze czytanie przedmiotowego projektu. Pracodawcy RP popierają cel tej nowelizacji, jakim jest uelastycznienie zasad udzielania rekompensaty za pracę w sobotę. Jednocześnie w naszej ocenie projekt wymaga doprecyzowania w toku dalszych prac parlamentarnych – po to, aby nowy przepis nie budził wątpliwości interpretacyjnych oraz zarzutu powrotu do pracujących sobót. Z pewnością bowiem nie taki był zamysł projektodawców.

 

Wioletta Żukowska,

ekspert Pracodawców RP