English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Podwyższenie zobowiązań do ograniczania emisji CO2 byłoby poważnym obciążeniem dla polskiej gospodarki

22-10-2014

Według propozycji Komisji Europejskiej kraje członkowskie powinny zredukować emisję CO2 o 40 proc. oraz zwiększyć efektywność energetyczną o 30 proc. i osiągnąć zużycie energii odnawialnej na poziomie 27 proc. – Nałożenie tych zobowiązań byłoby szczególnie kosztowne dla polskiej gospodarki. Dalsze ograniczenia emisji CO2 to wyzwanie nie tylko dla energetyki, lecz także dla przemysłu chemicznego, hutnictwa czy cementowni – ocenia Jacek Brzozowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Decyzje odnośnie do założeń polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej na lata 2020–2030 zapadną w trakcie posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 23–24 października. Problemy zbyt wysokich kosztów dostosowania się do wymogów polityki klimatycznej oraz carbon leakage dotyczą także państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Rumunii. Mimo zbieżności interesów kraje te jak dotąd unikały jednoznacznego poparcia polskiego stanowiska na forum unijnym.

 

Z perspektywy naszego kraju kluczowy jest dostęp do energii w cenach umożliwiających konkurowanie na rynku globalnym. Polska powinna akcentować tę potrzebę szczególnie mocno, bo w tej kwestii dopiero aspirujemy do poziomu europejskiego. Należy forsować koncepcję elastycznego podejścia do miksu energetycznego, z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych krajów członkowskich. Rozwój państw UE miał być w założeniu zrównoważony, także dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej – tymczasem problemem stało się utrzymanie wzrostu w ogóle.

 

Powinniśmy pamiętać o tym, że wyzwania związane ze zmniejszaniem energochłonności gospodarki oraz rozwój zielonych technologii mogą stać się znaczącym impulsem rozwojowym. Wzrost gospodarczy UE musi być jednak oparty na racjonalnych podstawach. Ochrona klimatu powinna być wspierana przez system zachęt, a nie wymuszana i realizowana w oderwaniu od uwarunkowań strukturalnych i ekonomicznych poszczególnych krajów członkowskich.

 

Jacek Brzozowski,

ekspert Pracodawców RP