English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Polski Kongres Gospodarczy 2014. Nauka i biznes zaczynają mówić wspólnym językiem

23-10-2014

W czwartek dobiegł końca Polski Kongres Gospodarczy Nauka dla biznesu, biznes dla nauki, którego Patronem był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Organizowane przez Pracodawców RP wydarzenie było jednym z najważniejszych elementów obchodów 25-lecia istnienia Organizacji.

 

W drugim dniu Polskiego Kongresu Gospodarczego podsumowano przebieg poszczególnych debat i paneli. W ogólnej ocenie uczestników dwudniowe obrady spełniły swoje zadanie – przedstawiciele biznesu i nauki zaprezentowali wzajemne oczekiwania wobec siebie. Nie brakowało gorących dyskusji, lecz – jak stwierdził w panelu podsumowującym Kongres prof. dr hab. inż. Piotr Kula, Prorektor ds. Innowacji z Politechniki Łódzkiej – zarówno biznes, jak i nauka w wielu elementach mówiły wspólnym językiem, co dobrze rokuje na dalszą współpracę.

 

 Mamy świadomość tego, że powinniśmy wzmocnić wzajemne relacje, bo w wielu elementach nadal jest dużo do poprawienia– powiedział prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski z Wojskowej Akademii Technicznej. Przytaczając opinie uczestników Kongresu, zwrócił uwagę na kilka elementów, które krępują rozwój polskiej innowacyjności. Zaliczył do nich m.in. brak jednolitego systemu edukacji – od szkoły podstawowej aż po Uniwersytety Trzeciego Wieku – a także niedoskonałą ustawę o szkolnictwie wyższym, która, zdaniem profesora, oddaje w pewnym stopniu nieufność rządzących do środowiska naukowego. Podkreślił również problem finansowania badań, a zwłaszcza z jednej strony rozproszenia środków, z drugiej zaś mnogości podmiotów, które są beneficjentami publicznych funduszy.

 

Prof. dr hab. Marek Nawrocki, Prorektor ds. informatyzacji  i współpracy z gospodarką Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu przedstawiając wnioski płynące z poszczególnych debat, powiedział z kolei, iż podstawową bolączką jest znikoma komunikacja na odpowiednim poziomie między tymi dwoma środowiskami. – Brakuje pełnej jasności co do tego, gdzie można skoncentrować środki, aby wyniki badań zostały skomercjalizowane. Być może warto wyodrębnić kluczowe dziedziny, w których jesteśmy silni, i mocniej wesprzeć je konkretnymi pieniędzmi, których ciągle jest za mało – powiedział profesor. Potwierdził ogólne przekonanie, iż uczelnie coraz częściej zaczynają myśleć probiznesowo, choć z drugiej strony zwrócił uwagę na fakt, że szkoły wyższe zajmują się tym, na co dostają fundusze z budżetu.

 

Moderujący panel Biznes dla nauki – cele, modele współpracy  dr Krzysztof Senger z Deloitte Poland zdiagnozował trzy obszary, w których przedsiębiorstwa mogą walnie przyczynić się do dynamiczniejszej współpracy z uczelniami. Chodzi tu przede wszystkim o nakłady na badania i rozwój, a także o współpracę w zakresie infrastruktury badawczej oraz podaż kompetencji – udział w kształceniu studentów.

 

Doradca Prezydenta Pracodawców RP Jacek Brzozowski podkreślił, że zdiagnozowanie problemów jest dobrym początkiem procesu mającego doprowadzić do zdecydowanego wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. – Nauka została dofinansowana, ale nie ma pomysłu na zarządzanie uczelnianą infrastrukturą. Szkoły wyższe, skupiając się na tworzeniu nowych kierunków, nie biorą odpowiedzialności za losy swoich absolwentów. Tymczasem już na etapie rekrutacji powinny rzetelnie informować kandydatów na studia o tym, czego mogą się oni spodziewać po zakończeniu nauki – powiedział Brzozowski.

 

Podsumowując Kongres, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Jacek Guliński zwrócił uwagę na nieobecność przedstawicieli niektórych ministerstw. W jego opinii do rozwoju innowacyjności naszego kraju potrzeba kilku elementów. Jednym z nich jest dalsza reforma sektora nauki, która nadal tkwi głęboko w latach minionych – instytuty badawcze i niektóre uczelnie, jeśli nie są odpowiednio motywowane, nie szukają na własną rękę partnerów. Należy wprowadzić nowy podział ról i kompetencji, a także nowe zasady finansowania i oceniania uczonych. Najtrudniejszym jednak zadaniem jest zmiana świadomości i sposobu zarządzania. – Autonomia to odpowiedzialność, a nie robienie tego, co się chce – powiedział prof. Guliński. Kolejnym problemem jest polityka naukowo-technologiczna kraju. Brakuje odpowiedniego planowania strategicznego i koordynacji działań. Podkreślił też, że istnieje konieczność wprowadzenia zachęt podatkowych dla firm zajmujących się badaniem i rozwojem. – Powszechna ulga podatkowa – do tego dążymy – dodał profesor. W jego opinii należy wspierać działające przy nauce instytucje otoczenia biznesu, takie jak parki technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości. – Zastrzyk finansowy już się skończył, teraz te pieniądze trzeba wykorzystać – tylko czy potrafimy to zrobić? Jest to wyzwanie dla PARP-u i NCBR-u – dodał.

 

Kolejną ważną kwestią jest edukacja, zwłaszcza na poziomie szkoły wyższej. Główne zadanie to podniesienie poziomu nauczania, wyselekcjonowania innowacyjnej grupy młodych uczonych, którzy za kilka lat będą decydować o polskiej gospodarce.

 

Można być optymistą, ale trzeba przygotować się na batalię, która nie będzie się nam wszystkim podobać – zakończył profesor.

 

Relacja z pierwszego dnia Kongresu: http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1744,polski-kongres-gospodarczy-2014-biznes-i-nauka-musza-ze-soba-wspolpracowac.html

Informacja o celach i założeniach Kongresu: http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1743,pracodawcy-rp-inicjuja-debate-publiczna-na-temat-wspolpracy-biznesu-i-nauki.html 

 

Współorganizatorzy:

 

 

 

 

Partnerzy 

 

Mecenas Kongresu

Sponsor złoty

 

              

 

Sponsor srebrny

 

 

 

                                                                                 Sponsor

 

 

 

 


 

 

 

Partner główny

 

 

Partner

 

   .