English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Projekt MAPIT: Pracodawcy RP wspierają wysokie technologie

30-10-2014

30 października ruszył pierwszy w Polsce program szkoleniowo-badawczy, który pomaga mikroprzedsiębiorcom z branż wysokich technologii (Młodym, Ambitnym Przedsiębiorcom) efektywniej zarządzać swoim rozwojem. W ramach realizowanego przez Pracodawców RP projektu pn. „MAPIT – Planowanie strategii wzrostu młodych, ambitnych przedsiębiorstw wysokich technologii” wsparciem zostanie objętych 50 mikrofirm, których działalność sklasyfikowana jest według wybranych kodów PKD.

 

Młode firmy, które wkraczają na ścieżkę ekspansji zaraz po osiągnięciu stabilizacji w kluczowych elementach działalności – jak produkt, rynek, przywództwo, relacje z klientami są w szczególnie trudnej sytuacji. Tylko połowie z nich udaje się przetrwać do czwartego roku swojej działalności.

 

MAPIT to nasza odpowiedź na potrzeby rynku. Doskonale wiemy, że wejście w fazę przyspieszonego wzrostu stanowi dla każdej firmy duże ryzyko i zagrożenie dla jej przetrwania – mówi Katarzyna Rózicka, Pracodawcy RP.

 

Na tle krajów UE oraz USA, ambicje polskich MAP do szybkiego rozwoju są wysokie. 30% z nich spodziewa się zatrudniać powyżej 10 osób w ciągu 5 lat, i jednocześnie zwiększyć swoje zatrudnienie o 50%. Również wiele wskazuje na to, że ich liczba w Polsce jest większa niż w innych krajach.

 

MAP działające w Polsce nie są wspierane systemowo. Nie prowadzi się wyprzedzających działań (np. na wzór fiński), które pozwoliłyby lepiej diagnozować MAP i pomogły przygotować im się na kryzys fazy wzrostu.

 

Potencjał polskich MAP od dawna zwraca uwagę ekspertów Pracodawców RP. Procesy globalizacyjne, niestabilność otoczenia i ciągła zmienność środowiska sprzyjają powstawaniu licznych okazji biznesowych a tym samym – większej liczby MAP, które następnie przekształcają się w „gazele” – firmy kreujące miejsca pracy. Z badań ­– jak i z doświadczeń innych krajów – wynika, że wspieranie MAP po prostu się opłaca, bo to one przyczyniają się do rozwoju nowych technologii i produktów, a co za tym idzie - większej innowacyjności w gospodarce i wyższej produktywności pracy – dodaje Rózicka.

 

W Polsce nie prowadzi się systematycznych badań potrzeb MAP z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi diagnostycznych dostosowanych do ich specyfiki. Nie tworzy się programów wsparcia, nie antycypuje się zagrożeń i ryzyk. Kładzie się nacisk na powszechną dostępność szkoleń, a nie na ich odpowiednie przystosowanie do potrzeb konkretnych firm.

 

Brak także właściwych narzędzi i polityki informowania MAP o możliwościach otrzymania wsparcia. Świadczy o tym słaba znajomość narzędzi Platformy Stabilnego Biznesu czy Narzędzia Wczesnego Ostrzegania. Nie wspiera się sieciowania MAP – nie tworzą one społeczności uczących się.

 

Owszem – startupy od fazy pomysłu do pierwszych miesięcy funkcjonowania są chętnie wspierane wiedzą i doświadczeniem przez różne instytucje. Jednak potem, po wyjściu z pierwszej fazy rozwoju, jest im coraz trudniej znaleźć wsparcie eksperckie. Rolą Pracodawców RP jest zapewnienie im na tym etapie dostępu do wiedzy i usług, które pomogą im kontynuować rozwój.

 

Program obejmie 100 osób z 50 polskich mikroprzedsiebiorstw działających w branży hi-tech, których działalność sklasyfikowana jest według kodów PKD:

 

  • PKD 21 - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
  • PKD 26 - produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
  • PKD 30.3 - produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn,
  • PKD 59 - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  • PKD 60 - nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
  • PKD 61 – telekomunikacja,
  • PKD 62 - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
  • PKD 63 - działalność usługowa w zakresie informacji,
  • PKD 72 - badania naukowe i rozwojowe).

 

Program współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegółowy program oraz formalne wymogi znajdą Państwo pod adresem www.mapit.pl.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Renata Turowicz

PR Manager

+48 604 405 302

 

Kajetan Kozicki

Koordynator projektu

+48 22 518 87 16