English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Podejmij decyzję o efektywnym zarządzaniu zmianą

17-11-2014

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe zapraszają do udziału we współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekcie „Efektywne zarządzanie zmianą – kluczem do adaptacyjności pracowników polskich przedsiębiorstw w czasach spowolnienia gospodarczego”.

 

Celem głównym projektu jest wsparcie przedsiębiorstw sektora MMŚP w zakresie zarządzania procesem zmiany w ramach ich struktur – poprzez przeprowadzenie analizy potrzeb, doradztwa i szkoleń. Dzięki temu pracownicy mogą zwiększyć swoją wiedzę związaną z procesem przeprowadzania zmian w organizacji, a także sposobami przystosowania do nich.

 

Uczestnicy projektu mogą liczyć na bezpłatne, kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze w postaci:

 

  1. Szczegółowej analizy potrzeb przedsiębiorstwa, której celem jest określenie poziomu wiedzy kadry zarządzającej na temat potrzeby wprowadzania określonych zmian. Wywiad dotyczyć będzie działalności firmy, zarządzania w firmie, otoczenia gospodarczego, trendów rozwojowych i zmian gospodarczych, z uwzględnieniem nacisku na działy HR. Na podstawie wywiadów określone zostaną potrzeby szkoleniowe przedsiębiorstw.
  2. Indywidualnego doradztwa dotyczącego wprowadzania nowych rozwiązań w działach HR oraz dostosowania ich do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Zakładanym efektem będzie opracowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi, określającej wszystkie działania podejmowane w organizacji, których zadaniem jest wspieranie procesów: rekrutacji, selekcji, doskonalenia kwalifikacji i motywacji pracowników, polityki rozwoju i szkoleń, z nastawieniem na zmiany w organizacji.
  3. Szkoleń kadry zarządzającej i pracowników działu HR w zakresie zarządzania zmianą.Dotyczyć będą one rozwiązań odnoszących się do zarządzania zasobami ludzkimi, z uwzględnieniem procesu świadomego zarządzania zmianą. Wśród proponowanych tematów szkoleń znajdują się takie zagadnienia jak: strategia firmy akcentująca kwestie reagowania na zmiany, wzmacnianie motywacji pracowników, komunikowanie zmian związanych ze sprawami rzeczowymi i kadrowymi, elastyczne formy zatrudnienia i wynagrodzenia, systemy ocen pracowniczych. Szczegółowa tematyka określona zostanie po przeprowadzeniu pogłębionej analizy potrzeb uczestników.

 

Zachęcamy do przesłania formularza zgłoszeniowego do 21 listopada br. na adres e-mail: . Udział jest bezpłatny i wiąże się z udzieleniem pomocy de minimis. Liczba miejsc jest ograniczona, a z nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane firmy, których profil działalności w największym stopniu związany jest ze specyfiką grupy docelowej projektu.

 

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.zarzadzaniezmiana.pl

 

W załączniku znajdą państwo formularz zgłoszeniowy.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 

Ewelina Jakubowska

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

tel./fax: 85 652 61 07

e-mail:

 

Marcelina Cieślak

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

tel. 22 518 87 44

e-mail: