English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Prezydent Pracodawców RP na spotkaniu z okazji 20-lecia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

17-11-2014

Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski podkreślił, że jubileusz 20-lecia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, który odbył się w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,  musi być początkiem debaty nad jego zmianą.

 

W opinii Andrzeja Malinowskiego gwarantowana przez Fundusz pomoc powinna być uruchamiana odpowiednio wcześniej – wówczas, gdy firma ma przejściowe trudności finansowe, a nie dopiero wtedy, kiedy praktycznie już bankrutuje. Większy niż dotychczas wpływ na działanie Funduszu powinni mieć partnerzy społeczni, w tym pracodawcy, jako płatnicy składek. Podsunął także pomysł przekształcenia go w fundusz poręczeniowy, który ułatwiałby przedsiębiorcom uzyskanie kredytu. Dzięki takiemu rozwiązaniu pomoc dla firm stałaby się bardziej dostępna – wsparcie z Funduszu mogłoby ułatwić im odzyskanie płynności finansowej, a więc także utrzymanie miejsc pracy.

 

Zdaniem Prezydenta Malinowskiego warto także zastanowić się nad możliwością zawieszenia poboru składki, zwłaszcza że Fundusz dysponuje dużą nadwyżką finansową. – Taki ruch zmniejszyłby koszty pracy, a to mogłoby wpłynąć na wzrost zatrudnienia i przyczyniłoby się do wzrostu gospodarczego – powiedział Andrzej Malinowski, podkreślając przy tym fakt, że Pracodawcy RP chcą i będą aktywnie uczestniczyć w debacie dotyczącej zmiany zasad funkcjonowania Funduszu. – Mam nadzieję, że nasza oferta nie pozostanie bez odpowiedzi ze strony decydentów – zakończył Prezydent Malinowski. W podobnym tonie wypowiedział się m.in. Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował pracodawcom za cenne sugestie i obiecał, ze zostaną one poddane wnikliwej analizie. – Zgadzam się, że Fundusz powinien być wykorzystywany również w sytuacji, gdy na świecie zachodzą zmiany dotykające polskich przedsiębiorców – powiedział Minister Kosiniak-Kamysz.