English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Strategia rozwoju przemysłu wydobywczego wymaga współpracy wielu środowisk

19-11-2014

– Apelujemy o jak najszybsze przygotowanie i wdrożenie strategii surowcowej – powiedział Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski podczas konferencji pt. Górnictwo jako branża strategiczna – bariery i szanse rozwoju w gospodarce globalnej, która odbyła się w środę 19 listopada w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

 

Podczas konferencji doszło do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie zagadnień prawnych, ekonomicznych, społecznych i środowiskowych związanych z przemysłem górniczym w Polsce oraz stworzenie forum dla wypracowania optymalnych rozwiązań legislacyjnych, korzystnych zarówno dla rozwoju państwa, jak i przyszłości branży górniczej. Jest to szczególnie istotne w świetle przedstawionych przez Ministerstwo Gospodarki w czerwcu 2014 r. Założeń do Planu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski w zakresie surowców nieenergetycznych, a także zaangażowania Polski w działania UE – m.in. w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacji w dziedzinie surowców.

 

Paneliści zgodzili się, że strategia dalszego rozwoju przemysłu wydobywczego wymaga zaangażowania wielu środowisk oraz rzeczowej debaty w celu opracowania jej podstaw, zakresu i priorytetowych kierunków działań. Złożoność i waga problemu wymagają rzetelnych analiz i ocen możliwości rozwoju przemysłu wydobywczego przyjaznego dla środowiska, opłacalnego ekonomicznie i akceptowalnego społecznie, a także wpływu międzynarodowej konkurencyjności i globalizacji na pozycję firm wydobywczych.