English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP oceniają ranking Paying Taxes 2015

21-11-2014

Polska zajęła 87. miejsce w rankingu Paying Taxes 2015, pokazującego przyjazność systemu podatkowego na tle innych państw. – Awans o 24 miejsca w porównaniu z ubiegłorocznym raportem może budzić zdziwienie, bowiem sytuacja polskich przedsiębiorców związana z zobowiązaniami podatkowymi w ciągu ostatniego roku nie poprawiła się – komentuje raport Klaudia Kaniecka z Komitetu Podatkowego Pracodawców RP.

 

Przeciętny polski przedsiębiorca dokonuje 18 płatności podatku rocznie, poświęcając na to w ciągu roku 286 godzin. W porównaniu do rankingu Paying Taxes 2014 wskaźniki te nie zmieniły się w żaden sposób, co wskazuje na stagnację polskiego systemu podatkowego.

 

Warto podkreślić w tym miejscu, że całkowita suma obciążeń podatkowych w poprzednim rankingu (gdyby zastosować nową metodologię) zostałaby określona jako 38,5 proc. zysków. Oznacza to, że wskaźnik ten nie tylko się nie poprawił, lecz nawet uległ niewielkiemu pogorszeniu, ponieważ w tym roku sumę obciążeń podatkowych oszacowano na 38,7 proc.

 

Ranking Paying Taxes nie pokazuje cech charakterystycznych systemów podatkowych, lecz stopień ich skomplikowania. Opisuje działania administracji podatkowej, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom podatników i mają stymulować gospodarkę poprzez znoszenie barier administracyjnych. Pod tym względem Polska na szczęście plasuje się powyżej średniej. Przeciętna firma, na której przykładzie oszacowano średnią dla wszystkich 189 państw uwzględnionych w rankingu, dokonuje w ciągu roku 25,6 płatności podatkowych, traci na nie 264 godziny i przeznacza 40,9 proc. zysków.

Światowe gospodarki dążą do obniżenia stawek podatkowych, liczby dokonywanych płatności i redukcji czasu poświęcanego na rozliczenia podatkowe. Należy mieć nadzieję, że w przyszłorocznym raporcie zostaniemy oceni korzystniej pod warunkiem, że zostaną dokonane pozytywne zmiany.