English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Rada nie zaskoczyła rynku

03-12-2014

Nie było niespodzianki. O pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie przesądziły najpewniej pozytywne odczyty PKB za III kwartał oraz PMI za listopad – powiedział ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski.

 

Środowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej wskazuje na to, że jej członkowie nie widzą poważnego zagrożenia dla kontynuacji ożywienia gospodarczego w Polsce, dlatego też nie zdecydowali się na dalsze jego stymulowanie.

 

Nie da się ukryć, że wskaźnik dynamiki cen konsumenckich pozostaje wyraźnie poniżej celu inflacyjnego. Obecna sytuacja nie wynika jednak z załamania popytu, lecz ma podłoże podażowe – warto mieć na uwadze fakt, iż roczna inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii utrzymuje się wyraźnie powyżej zera. Ze względu na to, że deflacja w Polsce jest importowana z zagranicy, RPP ma na nią dosyć ograniczony wpływ. Na szczęście do tej pory spadek cen nie wpływał niekorzystnie na polską gospodarkę.

 

Ewentualna obniżka stóp procentowych (włącznie ze stopą lombardową) silnie wpłynęłaby na rynek kredytowy – sytuacja podmiotów zaciągających zobowiązania finansowe teoretycznie powinna ulec dalszej poprawie, lecz z drugiej strony skłonność banków do udzielania kredytów mogłaby znacząco zmaleć ze względu na spadek opłacalności tego rodzaju działalności.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP