English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Polska Cyfrowa

09-12-2014

Pozytywnie przyjmujemy akceptację Komisji Europejskiej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jest to zupełnie nowy program, stąd szczególnie ważna będzie jego realizacja i efekty. Jako partner społeczny konsultowaliśmy jego założenia i będziemy zasiadać w Komitecie Monitorującym tego programu oraz nadzorować postępy. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 22 grudnia br., więc mamy nadzieję, że prace naprawdę nabiorą tempa. Warto jednak mieć na uwadze, że jest to dopiero pierwszy zaakceptowany dokument PO na perspektywę finansową 2014-2020, któremu Komisja dała „zielone światło”, a mamy koniec 2014 roku. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zapowiada, że pozostałe dokumenty będą zatwierdzone do końca roku, jednak zbyt mało mamy konkretów w tej sprawie, by myśleć równie optymistycznie.

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa powinien przyspieszyć proces cyfryzacji naszego kraju. Inwestycje w rozwój infrastruktury teleinformatycznej są niezbędne nie tylko tam, gdzie dziś w ogóle brakuje dostępu do Internetu, lecz również w miejscach, gdzie przepustowość sieci jest stosunkowo niska. Tego zresztą wymaga od nas Europejska Agenda Cyfrowa, stanowiąca kluczowy element unijnej strategii Europa 2020. Obecny stan rozwoju stacjonarnej infrastruktury szerokopasmowej w Polsce jest relatywnie niski w porównaniu z większością pozostałych krajów Unii Europejskiej. Z danych za 2013 r. wynika, iż 87,6% gospodarstw domowych w Polsce posiadało możliwość stacjonarnego dostępu do Internetu. Jest to o niemal dziesięć punktów procentowych mniej niż w Unii Europejskiej, gdzie 97,2% gospodarstw domowych posiada taką możliwość. Również w przypadku mobilnego dostępu do Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s nasz kraj znacząco odbiega od poziomu UE – posiada go zaledwie 49% gospodarstw domowych przy niemal 62% w UE.

 

Obok wsparcia inwestycji w infrastrukturę, Polska Cyfrowa ma skupić się również na eliminacji zjawiska wykluczenia cyfrowego. Posiadanie dostępu do Internetu w ostatnim roku deklarowało 60% ankietowanych. O ile w UE średnio 62% obywateli korzysta z Internetu codziennie, to w Polsce odsetek ten wynosi zaledwie 44-46% (w zależności od badań). W UE co piąty obywatel nie korzysta z sieci, a w Polsce aż 1/3 ogółu populacji. Wpływa to negatywnie na rynek pracy, ogranicza dostęp do edukacji i eliminuje część obywateli z życia społecznego, które w coraz większym stopniu koncentruje się w Internecie. W szczególności rośnie przepaść pomiędzy młodym pokoleniem – które niemalże od urodzenia rozwija swoje kompetencje cyfrowe – a osobami w wieku 50+, dla których Internet to nadal najczęściej niewykorzystywane  narzędzie.

 

Dlatego oczekujemy, iż już od pierwszego spotkania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa nasza administracja zabierze się ostro do pracy. Musimy jak najszybciej nadrobić zaległości i dołączyć do grona cyfrowych liderów Unii Europejskiej, aby czerpać korzyści z dywidendy cyfrowej.