English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Komisja Trójstronna o sygnalistach

10-12-2014

Czy osoby informujące o nieprawidłowościach w miejscu pracy w celu ochrony interesu publicznego, czyli tzw. sygnaliści będą mieli swoje umocowanie w Kodeksie pracy? Taki postulat na wtorkowym posiedzeniu Trójstronnej Komisji ds. prawa pracy i układów zbiorowych zgłosiła Fundacja Batorego, która chce dodatkowo by wobec sygnalistów stosowano wprost zakaz dyskryminacji.

 

Zdaniem organizacji pracodawców – takiej potrzeby nie ma. Pracodawcy zwrócili bowiem uwagę na to, że zagadnienie dotyczące sygnalistów jest złożone i nierzadko wykracza poza relację, jaką jest stosunek pracy. Dlatego też Kodeks pracy, który jest już nadto rozbudowany, nie jest miejscem do regulowania wszelkich spraw odnoszących się do osób informujących o występujących nadużyciach. Padła więc propozycja, aby zamiast zmieniać prawo w pierwszej kolejności spróbować wypracować rozwiązanie miękkie – w postaci kodeksu dobrych praktyk dla firm. Pracodawcy RP wyrazili swoje przekonanie o tym, że obecne przepisy prawa pracy dotyczące zakazu dyskryminacji, zasady równego traktowania, przeciwdziałania mobbingowi czy roszczeń związanych z wypowiadaniem umów – w odpowiedni sposób zapewniają ochronę prawną sygnalistom. Stanowczo sprzeciwiliśmy się także próbom przyznania takim osobom szczególnej ochrony stosunku pracy, albowiem obecnie korzysta z niej ponad 40 różnych grup, a liczba pracowników chronionych sięga 1 mln. Podobne stanowisko przedstawił również Pan Minister Radosław Mleczko. Ponadto, naszym zdaniem, kluczową rolę odgrywają w tej kwestii sądy, które powinny dogłębnie badać każdy przypadek oraz zwracać szczególną uwagę na sytuację sygnalistów.

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych będzie analizować zagadnienie dotyczące sygnalistów w celu rozważenia ewentualnych zmian prawnych regulujących tę kwestię. Dyskusja nad tym problemem będzie także kontynuowana na forum Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

 

Ponadto podczas posiedzenia Zespołu został przedstawiony projekt zmiany ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przygotowany przez Konfederację Lewiatan. Przewiduje on m.in. to, że badanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu odbywałoby się wyłącznie w przypadku udzielania pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe. Resort pracy ma jednak pewne zastrzeżenia co do tej propozycji nowelizacji i zmian zmierzających do ograniczenia socjalnego charakteru samego funduszu. Podczas posiedzenia podkreślono także potrzebę modyfikacji obowiązującej ustawy po to, aby zakładowy fundusz świadczeń socjalnych faktycznie odpowiadał oczekiwaniom pracowników. Zwrócono również uwagę na to, że ewentualne zmiany prawne powinny być prowadzone w ramach dialogu z partnerami społecznymi.