English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy apelują o reaktywację zawodówek

10-12-2014

Choć od dekady pracodawcy alarmują, że reforma systemu szkolnictwa polegająca na promowaniu szkół ogólnokształcących i jednoczesnym wypieraniu z rynku szkół zawodowych i techników jest prostą drogą do bezrobocia, argumenty te trafiały jednak w próżnię. Efektem polityki „każdy ma maturę, a tylko nieliczni mają kwalifikacje” jest blisko 42 proc. bezrobocie wśród absolwentów „ogólniaków” (według Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności wynosiło w II kwartale 2014 r.) oraz fala emigracji. Problemem zajęła się teraz Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych.

 

Strona pracodawców zaapelowała do przedstawicieli ministerstw o wypracowanie spójnego programu działania, mającego promować system dualnego kształcenia. Ma on polegać na znacznym zwiększeniu zajęć praktycznych w szkołach zawodowych i technikach, przy czym zajęcia te miałyby się odbywać w „środowisku” przyszłego miejsca pracy absolwentów tych szkół. Taki system jest szeroko rozpowszechniony choćby w Niemczech.

 

Jak ułoży się współpraca ramach Komisji? Trudno powiedzieć, bowiem każde z ministerstw (MPiPS, MEN, MNiSW oraz MG) opracowuje własne analizy, tymczasem pracodawcy czekają na konkrety. Na spotkaniu 10 grudnia strona pracodawców musiała się jednak zadowolić wyłącznie ogólną deklaracją, w której czytamy min. in. „Mając na uwadze znaczenie edukacji zawodowej oraz kształcenia ustawicznego dostosowujących przygotowanie pracowników do współczesnych wymagań i dynamicznie zmieniającego się rynku, sygnatariusze niniejszej deklaracji wyrażają wolę podjęcia współpracy na rzecz spójności kierunków i struktur kształcenia, podnoszenia właściwych kompetencji, a przez to większej mobilności pracowników”.

 

Udało się jednak konkretnie ustalić , że strony będą się w sprawie dalszych prac spotykały nie rzadziej niż raz na pół roku. Co nie oznacza, że w przerwach między spotkaniami strona pracodawców nie będzie monitorować z uwagą prac resortów w tej sprawie. O to także zaapelowała obecna na spotkaniu Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.