English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Prezydent podpisał nowelizację dotyczącą oskładkowania umów

15-12-2014

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację, zakładającą obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów-zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz tzw. ozusowanie członków rad nadzorczych. W trakcie prac legislacyjnych zwracaliśmy uwagę na negatywne konsekwencje tych rozwiązań dla rynku pracy, jak i gospodarki. Ponadto oskładkowanie umów cywilnoprawnych nie jest sposobem na walkę ze zjawiskiem nadużywania umów tego rodzaju, takie działanie ma bowiem jedynie charakter fiskalny.

 

Na skutek oskładkowania umów wpływy do FUS początkowo niewątpliwie wzrosną. Ministerstwo Finansów szacuje, że zmiany dotyczące oskładkowania przyniosą wpływy na poziomie 650 mln zł (w ciągu roku). Jednak w dłuższej perspektywie sytuacja Funduszu nie ulegnie poprawie. Składki tym różnią się od podatków, że mają charakter świadczenia zwrotnego i państwo kiedyś będzie musiało oddać tyle samo, ile teraz pobiera. A ze względu na coraz bardziej dramatyczną sytuację demograficzną jego zdolności do wywiązania się za kilkadziesiąt lat z dodatkowych zobowiązań, które teraz zaciąga, będą dużo mniejsze. W konsekwencji za kilkadziesiąt lat znów pojawi się problem i trzeba będzie poszukiwać rozwiązań, które zmniejszą deficyt FUS. To błędne koło. Rozwiązania doraźne w żaden sposób nie uzdrowią systemu ubezpieczeń społecznych, konieczne jest bowiem przeprowadzenie kompleksowych zmian.

 

Ponadto oskładkowanie oznacza wzrost pozapłacowych kosztów pracy. W takiej sytuacji przedsiębiorcy mogą decydować się na cięcia wynagrodzeń, redukcję zatrudnienia, a co niektórzy – na przeniesienie działalność do szarej strefy. Tym samym nowelizacja zamiast poprawić, może pogorszyć sytuację osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

Zamiast szukać przyczyny wzrostu liczby umów cywilnoprawnych rząd jak zwykle postanowił zająć się zwalczaniem skutków. Powinniśmy raczej dążyć do zapewnienia pracodawcom odpowiedniego otoczenia prawnego, które będzie stymulowało tworzenie nowych miejsc pracy i zachęcało do zatrudniania na umowy o pracę. Podnoszenie kosztów pracy to najgorsze z możliwych rozwiązań. Na szczęście zmiany dotyczące oskładkowania umów-zleceń wejdą w życie dopiero od 1 stycznia 2016 r. Praktyka pokaże czy ten czarny scenariusz się sprawdzi – oby nie. 

 

Arkadiusz Pączka, Dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP