English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Partnerzy społeczni są niezbędnym elementem systemu wdrażania funduszy europejskich

16-12-2014

Nierespektowanie zasady partnerstwa i zaniechania ze strony rządowej związane z realizacją polityki spójności w latach 2007-2013 skłonił największe w Polsce organizacje pracodawców i pracowników do wspólnego działania. W jej wyniku opracowano dokument, dzięki któremu pieniądze unijne będą trafiać tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Biała Księga, stworzona przy współudziale Pracodawców RP, została zaprezentowana podczas wspólnej z przedstawicielami administracji publicznej konferencji, która odbyła się we wtorek 16 grudnia w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

 

Współpraca administracji z partnerami społecznymi, od opracowywania założeń na daną perspektywę finansową począwszy, poprzez wdrażanie i monitoring, na ewaluacji systemu skończywszy jest warunkiem sine qua non efektywnego wdrażania zasad partnerstwa, która jest jednym z fundamentów zarządzania Funduszami Europejskimi. Tymczasem, zdaniem partnerów społecznych, respektowanie zasad partnerstwa przez administrację publiczną nadal pozostawia wiele do życzenia – przedstawiciele pracowników i pracodawców, jak też i inne organizacje partnerów spoza administracji nadal mają nikły wpływ na procesy zarządzania systemem oraz konsultacji dokumentów programowych. Co więcej – administracja publiczna – wbrew rekomendacjom Komisji Europejskiej – dowolnie wybiera sobie nie tylko obszary do współpracy, lecz także grupy partnerów do udziału w polityce spójności.

 

Autorzy Białej Księgi Zasad Partnerstwa podkreślili, że jest ona jest odpowiedzią na wnioski, jakie wyciągnięto ze sposobu wdrażania środków unijnych w latach 2007-2013 i marginalnej w niej roli partnerów społecznych. W nadchodzącej perspektywie finansowej partnerzy chcą mieć większy wpływ na dystrybucję funduszy unijnych. W ich opinii realizacja zamieszczonych w tym dokumencie postulatów (w sumie 52, w tym 34 skierowane do administracji) pozwoli lepiej zaprojektować system dystrybucji środków unijnych.

 

Przedstawiciele partnerów dużą wagę przywiązują do prac w Komitetach Monitorujących, a przede wszystkim do poprawy efektywności pracy tej instytucji. Partnerzy postulują m.in. opracowanie wzoru ich działania, przyjęcie nowej formuły protokołów z posiedzeń i systemu podejmowania decyzji z uwzględnieniem propozycji partnerów, a także określenie budżetów przeznaczonych na działania partnerów oraz refinansowanie kosztów ich pracy w Komitetach.

 

Podczas konferencji Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityki Rozwoju Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Agnieszka Dawydzik przedstawiła realizację zasady partnerstwa na etapie programowania wydatkowania środków z nowej perspektywy unijnej. Zwróciła uwagę na wydłużenie czasu trwania konsultacji do czterech miesięcy. – Daliśmy wszystkim możliwość wypowiedzenia się; pokazaliśmy otwartość na dobre wnioski i rekomendacje – powiedziała dyr. Dawydzik. Zapewniła, że celem ministerstwa jest usprawnienie prac Komitetu Monitorującego.