English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Polsko-Ukraińskie Forum Gospodarcze

19-12-2014

Głównym tematem Polsko-Ukraińskiego Forum Gospodarczego z udziałem Prezydentów Polski i Ukrainy, które odbyło się 17 grudnia br., był stan i możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Strona ukraińska prezentowała też plany reform oraz kierunki rozwoju, a także główne problemy, z jakimi obecnie boryka się państwo. Strona polska zaś zapewniała o wsparciu Ukrainy w jej dążeniach rozwojowych oraz chęci pogłębienia współpracy między naszymi krajami.

 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Andrzej Dycha podkreślił, że Ukraina jest i pozostanie kluczowym partnerem gospodarczym Polski, mimo że w 2014 roku doszło do spowolnienia wymiany handlowej. Uznał, że spadek obrotów ma charakter przejściowy i kierunek ukraiński wciąż jest rozpatrywany jako priorytetowy dla polskich firm. Przyczyn zmniejszenia obrotów wymiany handlowej upatruje w obawach polskich przedsiębiorców związanych z brakiem przewidywalności w gospodarce ukraińskiej, a także w osłabieniu hrywny i tendencjach spadkowych w gospodarce ukraińskiej.

 

W 2013 roku obroty handlowe między Polską a Ukrainą wyniosły 8 mld USD, w 2014 roku zmniejszyły się o 15% w porównaniu z okresem analogicznym i w okresie od stycznia do października wyniosły prawie 5 mld USD. Polski eksport na Ukrainę w 2013 roku był na poziomie 6 mld USD, zaś w roku bieżącym zanotował spadek w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy tego roku o ponad 27,8 proc., osiągając poziom 2,6 mld euro. Ten sam trend jest w inwestycjach polskich u naszego wschodniego sąsiada – ich poziom zmniejszył się z 950 mln EUR do 822 mln USD. Jedynie ukraiński eksport do Polski wzrósł o 11% i wynosi obecnie 1,8 mld USD.

Obecnie Ministerstwo Gospodarki RP realizuje programy promujące na rynku ukraińskim polskie branże: budowlaną, obronną, meblarską, kosmetyczną i spożywczą. Na początku listopada weszły w życie nowe dotacje, pozwalające polskim przedsiębiorcom na korzystanie ze wsparcia poprzez m.in. dofinansowanie udziału w targach, wystawach zagranicznych, realizacji zagranicznych przedsięwzięć promocyjnych, kosztów uzyskania zagranicznych certyfikatów.

 

Minister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Aivaras Abromaviczius (Litwin, który 2 grudnia, w dniu mianowania na Ministra, otrzymał dekretem Prezydenta Poroszenki ukraińskie obywatelstwo) stwierdził, że na Ukrainie powstały idealne warunki do przeprowadzenia reform, gdyż opowiadają się za nimi rząd i parlament, a społeczeństwo jest na nie gotowe. Wskazał jednak, że krajowi wciąż grozi załamanie, jak i wojna, stąd niezbędne jest wsparcie międzynarodowe. Przewiduje, że rok 2015 będzie dla Ukrainy bardzo trudny, lecz jego zdaniem w 2016 roku uda się już wrócić na właściwe tory.

 

Abromaviczius przedstawił listę priorytetowych problemów do rozwiązania w jego resorcie. Są to m.in.: przygotowanie projektów reform do połowy stycznia 2015 roku; walka z korupcją; walka z monopolizacją gospodarki przez oligarchów i bardzo duże przedsiębiorstwa; wprowadzenie większej przejrzystości w procesie realizacji przetargów i zamówień publicznych; prywatyzacja firm państwowych; zmniejszenie liczby podatków z 22 do 9 w celu uproszczenia systemu podatkowego; reforma nierentownego przedsiębiorstwa Naftogaz Ukrainy.

 

Za wielki problem Abromaviczius uznał złą sytuację ukraińskiej waluty. W ciągu tego roku przewidywano, że 1 USD będzie kosztował 10,8 UAH. Obecnie zaś kurs zrywny plasuje się na poziomie 17–18 UAH za 1 USD. Dlatego teraz nikt oficjalnie - ani bank centralny, ani Ministerstwo Finansów – nie daje żadnych prognoz. Na zasadzie konsensusu na przyszły rok można przewidzieć około 16-18 UAH za dolara. Minister dodał jednak, że bardzo wiele zależy od międzynarodowej pomocy finansowej.

 

Mieczysław Nogaj, Dyrektor Departamentu Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki, zwraca uwagę na uwarunkowania wzrostu importu z Ukrainy, który wynika z jednostronnej decyzji UE o zastosowaniu preferencji celnych i handlowych dla Ukrainy (zniesione cła na prawie 95% linii towarowych z zakresu towarów przemysłowych; częściowa liberalizacja handlu towarami rolnymi i rolno-spożywczymi; wprowadzenie preferencji dla 83,4% linii towarowych z zakresu towarów rolnych; bezcłowe kontyngenty na towary rolne i rolno-spożywcze). Jest to traktowane jako pakiet pomocowy i będzie on realizowany do końca 2015 roku – do momentu wejścia w życie ustaleń wynikających z umowy stowarzyszeniowej (m.in. strefa wolnego handlu między państwami UE a Ukrainą).

 

Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński deklarował aktywne wsparcie ze strony polskiej dla Ukrainy w procesach reform i w działaniach prowadzących do integracji z Unią Europejską. Podkreślił, że polskie firmy nie zamierzają wycofywać się z obecności na Ukrainie i postrzegają ją nadal jako rynek perspektywiczny, jednak bardzo ważne jest ustabilizowanie sytuacji na rynku finansowym, walutowym i bankowym. Zapewniał też o gotowości do podzielenia się z Ukrainą polskimi doświadczeniami dotyczącymi transformacji i rozwoju gospodarki (m.in. w realizacji programów pomocowych, w zakresie wspierania rozwoju MŚP i mechanizmów pozyskiwania inwestycji, w procesach deregulacji i uproszczenia prawa).

 

Prezydent Bronisław Komorowski wyraził nadzieję na pogłębienie wzajemnej współpracy gospodarczej. Wskazał na konieczność zmiany systemu gospodarczego, stworzenia mechanizmów zwalczania zjawisk korupcyjnych i decentralizacji państwa, co jego zdaniem oznacza przyspieszenie procesów decyzyjnych. – My chcemy w tym pomóc – podkreślił.

 

Prezydent Petro Poroszenko powiedział zaś, że obecnie przed Ukrainą otwierają się nowe możliwości – jest umowa stowarzyszeniowa z UE, władza rozpoczyna walkę z korupcją poprzez powołanie specjalnego biura antykorupcyjnego. Podkreślił, że istnieje ryzyko wojny, jednak jego zdaniem działania skoordynowane z UE, G7, G20 dadzą gwarancję pokoju, a współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi zabezpieczy reformy. Prezydent Poroszenko przedstawił aspiracje Ukrainy – rząd jest nastawiony na rozwój biznesu, budowę Ukrainy europejskiej, stabilnej i otwartej na współpracę z polskimi przedsiębiorcami.

 

Podczas forum, w obecności Prezydentów Polski i Ukrainy, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Gaz-System S.A. a UkrTransGaz w sprawie przygotowania studium wykonalności dla połączeń polskiego i ukraińskiego systemu gazowego.

 

Oba kraje deklarują chęć pogłębienia współpracy, jednak w obecnych warunkach panujących na Ukrainie decyzje inwestycyjne wiążą się ze zbyt dużym ryzykiem. Zapowiadane reformy i wsparcie międzynarodowe mogą ustabilizować sytuację w tym kraju, ale na pierwsze wyniki trzeba poczekać przynajmniej do wiosny.

 

Agnieszka Mozyro-Skiba, Doradca Prezydenta Pracodawców RP