English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Dialog jest jednym z fundamentów funkcjonowania państwa i społeczeństwa

08-01-2015

Dialog jest jednym z fundamentów funkcjonowania państwa i społeczeństwa – podkreślił prezydent Bronisław Komorowski rozpoczynając spotkanie dotyczące stanu prac nad nową formułą dialogu społecznego w Polsce.  Ze strony związków zawodowych oraz pracodawców istnieje wyraźna wola i potrzeba szybkiego skończenia prac  poinformowała po rozmowach Sekretarz Stanu w KPRP Irena Wóycicka.


Bronisław Komorowski spotkał się w Pałacu Prezydenckim z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicielami związków zawodowych i organizacji pracodawców. W spotkaniu wzięli udział: Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan; Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawcy RP; Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego; Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”; Jan Guz, przewodniczący OPZZ; Tadeusz Chwałka, przewodniczący Forum Związków Zawodowych; Marek Goliszewski, Prezes BCC. W rozmowach uczestniczyli także Zastępca Szefa KPRP Sławomir Rybicki i minister Irena Wóycicka.

 

Rozmowa była poświęcona podsumowaniu niełatwej – jak ocenił Bronisław Komorowski - pracy nad odbudową systemu dialogu społecznego.Prezydent przypomniał, że spotkanie w podobnym gronie odbyło się ponad rok temu, kiedy nastąpiło zawieszenie mechanizmu dialogu społecznego, w wyniku decyzji związków zawodowych, które w pracach Komisji Trójstronnej nie chciały brać udziału.
 

– Spotkaliśmy się wtedy, aby szukać sposobu wyjścia z zaistniałej sytuacji. Serdecznie dziękuję, że dzisiaj będziemy mogli usłyszeć opinie o efektach pracy opartej o propozycję ustawy związkowej, która jest dyskutowana z pracodawcami – mówił Bronisław Komorowski. – Jak dodał, jest projekt i jest o czym prowadzić rozmowy. W opinii prezydenta od tego, co uda się ustalić na spotkaniu, może zależeć to, czy uda się doprowadzić do trójstronnego dialogu.

 

 Prezydent wskazując na znaczenie dialogu społecznego, przywołał rozmowy między resortem zdrowia i lekarzami. – Myślę, że możemy wyrazić satysfakcję, że jednak porozumienie udało się wypracować. Gratuluję panu ministrowi i na ręce pana ministra gratulacje dla obu stron, które prowadziły negocjacje - powiedział Bronisław Komorowski.

 

Na briefingu po zakończeniu spotkania minister Irena Wóycicka poinformowała, że z obydwu stron, zarówno ze strony związków zawodowych, jak i pracodawców, istnieje wyraźna wola i potrzeba szybkiego skończenia prac nad nową formułą dialogu społecznego.

 

– Porozumieliśmy się w 80 procentach spraw, które nas wspólnie dotyczą – podkreślił Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP. – Obie strony zakładają, że do końca stycznia nastąpią uzgodnienia w pozostałym obszarze – dodała minister Irena Wóycicka.

 

Irena Wóycicka poinformowała również, że minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, także w imieniu premier, zaprosił organizacje pracodawców oraz związków zawodowych w przyszłym tygodniu na spotkanie.

 

Minister podkreślała, że dobrze funkcjonujący dialog społeczny jest potrzebny dla dobrze funkcjonującej gospodarki, społeczeństwa i państwa. – Dlatego od ponad roku prezydent działa na rzecz przełamania impasu w dialogu społecznym – zaznaczyła.

 

– Myślę, że nie tylko moim życzeniem jest, by pan Prezydent Bronisław Komorowski mógł podpisać ustawę o dialogu społecznym jeszcze w tej kadencji. Jestem optymistą w tej kwestii – dodał Andrzej Malinowski.

fot. Wojciech Grzedzinski,...
fot. Wojciech Grzedzinski,...
fot. Wojciech Grzedzinski,...
fot. Wojciech Grzedzinski,...
fot. Wojciech Grzedzinski,...
fot. Wojciech Grzedzinski,...
fot. Wojciech Grzedzinski,...
fot. Wojciech Grzedzinski,...
fot. Wojciech Grzedzinski,...