English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Rada Rynku Pracy opiniuje Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2015–2017

09-01-2015

Na mocy nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kompetencje Rady poszerzone zostały o decyzje dotyczące podziału regionalnego i branżowego środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) – w 2015 r. jest to 180 mln zł. W zakresie opiniowania planu finansowego Funduszu Pracy i sprawozdań z wydatkowania środków Funduszu kompetencje Rady pozostają tożsame z dotychczasowymi uprawnieniami Naczelnej Rady Zatrudnienia.

 

W ramach KFS pracodawca będzie mógł rocznie przeznaczyć na szkolenie pracownika kwotę wynoszącą 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Może liczyć na dofinansowanie w wysokości 80 proc. poniesionych kosztów, a w przypadku mikrofirm – nawet do 100 proc. Środki finansowe zostały podzielone pomiędzy województwami w zależności od liczby miejsc pracy. Podjęta przez Radę uchwała zakłada wsparcie między innymi branż takich jak transportowa, usług opiekuńczych czy górnictwa.

 

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz, wręczając nominacje członkom Rady, powiedział: „To zaszczyt, ale i odpowiedzialność. Liczę zarówno na doświadczenie w aktywizowaniu osób poszukujących pracy, jak i na wrażliwość społeczną. Stajecie się niezwykle ważnym partnerem dla Ministra Pracy. Będziecie decydować o wizji rozwoju rynku pracy”.

 

W skład Rady Rynku Pracy z ramienia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej weszli: Grzegorz Tokarski (współtwórca prywatnych służb zatrudnienia, wiceprezes Krajowego Centrum Pracy, reprezentant grupy kapitałowej Work Service S.A. w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia) oraz Andrzej Węglarz (Przewodniczący Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego, członek Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, mediator wpisany na listę mediatorów przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej).

 

W styczniu 2015 r. członkowie Rady Rynku Pracy opiniować będą Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2015–2017. Wszystkie osoby, firmy i instytucje zainteresowane zgłoszeniem uwag do Planu oraz chcące wnieść propozycje tematów i spraw, którymi powinna zająć się Rada Rynku Pracy, proszone są o kontakt z członkami Rady za pośrednictwem Pani Moniki Zaręby– eksperta Pracodawców RP ds. rynku pracy ().