English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pozytywny początek nowego roku

27-01-2015

W styczniu, po kilku gorszych miesiącach, poprawiły się oceny firm odnoszące się do sytuacji zarówno bieżącej, jak i przyszłej – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP. Zapraszamy także do obejrzenia wypowiedzi Jacka Brzozowskiego, Doradcy Prezydenta Pracodawców RP.

 

W styczniu 2015 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 100,9 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 100,3 pkt w grudniu ubiegłego roku. Polepszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – wzrosła ona ze 105,7 pkt w poprzednim miesiącu do 107,7 pkt w styczniu.

 

Główne wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców – dane ze stycznia 2015 r.

 

Polskie przedsiębiorstwa odczuwają obecnie nieznaczną poprawę bieżącej sytuacji. Wyraźnie polepszyły się również ich oceny odnoszące się do przyszłych warunków biznesowych. Największy optymizm przejawiają firmy z sektora finansowego oraz świadczące usługi dla biznesu, natomiast w najtrudniejszej sytuacji znajdują się przedsiębiorstwa transportowe i handlowe. Nadal stosunkowo słabo radzą sobie również przemysł, górnictwo i budownictwo.

 

W szczególnie trudnej sytuacji znalazła się branża transportowa. Firmy działające w tym sektorze wskazują na to, że są zmuszone do spełniania nowych obowiązków administracyjnych, co wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów. Wraz z początkiem roku wzrosły m.in. koszty opłat drogowych w wielu krajach Europy, podczas gdy Niemcy wprowadziły obowiązek prowadzenia przez zagraniczne firmy dokumentacji w języku niemieckim oraz stosowania stawek płacy minimalnej obowiązującej w tym kraju. Na Węgrzech zaczął natomiast funkcjonować nowy elektroniczny system kontroli przepływu towarów, co również stanowi dodatkowe obciążenie dla przewoźników.

 

W badanych firmach po raz pierwszy od lipca 2014 r. odnotowano wzrost liczby nowych zamówień, co świadczy o poprawie koniunktury gospodarczej. Ankietowani przedsiębiorcy nadal ograniczają jednak własną aktywność zakupową, choć to również może się zmienić w kolejnych miesiącach z powodu stale obniżających się stanów magazynowych, które będą musiały zostać w przyszłości uzupełnione. Pozytywnymi sygnałami są coraz wolniej narastające zjawisko zatorów płatniczych oraz wygasająca presja na obniżanie cen. Istnieją zatem powody do tego, by sądzić, że w styczniu zaobserwujemy ograniczenie skali występującej deflacji. Mniej optymistycznym znakiem jest natomiast obniżenie skłonności przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy, chociaż należy pamiętać o tym, że wciąż mamy do czynienia z dodatnią dynamiką zatrudnienia.

 

Poprawiają się również prognozy ankietowanych przedsiębiorców odnoszące się do najbliższej przyszłości. Firmy oczekują, że w połowie 2015 r. koniunktura będzie lepsza niż obecnie. To przekonanie sprawia, że planują one przeznaczać coraz większe środki na inwestycje.