English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

RPP wstrzyma się z ewentualną obniżką stóp procentowych do marca

03-02-2015

 

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych w czasie lutowego posiedzenia. Znacznie bardziej prawdopodobne jest podjęcie takiej decyzji w marcu, gdy zostanie opublikowana najnowsza prognoza makroekonomiczna NBP. Z tego powodu większą uwagę powinny wzbudzić treść i wydźwięk środowego komunikatu RPP, który może zapowiadać zmianę nastawienia w polityce pieniężnej.

 

Obniżka stóp procentowych w marcu – choć znacznie bardziej prawdopodobna niż w tym miesiącu – nie jest oczywiście przesądzona. Choć cel inflacyjny NBP na poziomie 2,5 proc. (z +/- 1 pkt proc. dopuszczalnego pasma wahań) dotyczy wskaźnika inflacji konsumenckiej (CPI), to polityka pieniężna ma znacznie większy wpływ na tzw. inflację bazową. Nie zawiera ona najbardziej zmiennych cen paliw, energii oraz żywności, a w ostatnich miesiącach wykazuje niewielki wzrost (z 0,2 proc. rok do roku w październiku 2014 r. do 0,5 proc. rok do roku w grudniu). W tym samym okresie deflacja CPI pogłębiła się z -0,6 proc. do -1 proc. w ujęciu rocznym, co wskazuje na silny wpływ taniejących surowców energetycznych.

 

Łagodzenie polityki pieniężnej w marcu mogą powstrzymać kolejne dane potwierdzające relatywnie dobrą koniunkturę. Zwiastunem pozytywnych tendencji w następnych kwartałach jest styczniowy odczyt PMI dla polskiego przemysłu, który wyniósł 55,2 pkt. Było to znacznie więcej od prognoz (konsensus 53 pkt) oraz odczytu PMI za grudzień (52,8). Wartość wskaźnika powyżej 55 pkt wskazuje na silny wzrost aktywności gospodarczej, ale jednorazowy pozytywny odczyt PMI to zdecydowanie za mało, by wnioskować na jego podstawie o przyspieszeniu gospodarki.

 

Z punktu widzenia RPP od bieżących wskaźników ważniejsze są jednak ich prognozowane wartości. Każda z kilku ostatnich kwartalnych prognoz makroekonomicznych NBP obniżała prognozowaną ścieżkę inflacji w następnych dwóch latach. Jeżeli marcowa projekcja pokaże, że dynamika cen jeszcze wolniej osiągnie wartość akceptowalną dla RPP (przedział dopuszczalnych wahań wokół celu inflacyjnego), to władzom monetarnym może być trudno wytłumaczyć brak dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. Choć argument dotyczący braku wpływu polityki pieniężnej na ceny energii brzmi rozsądnie, to pojawia się pewne ryzyko w odniesieniu do wiarygodności polityki RPP w zakresie realizacji celu inflacyjnego.

 

Ostatnia decyzja EBC o skupie obligacji skarbowych dodatkowo skomplikowała sytuację, w której polski bank centralny musi prowadzić politykę pieniężną. W konsekwencji RPP w najbliższych kwartałach musi brać także pod uwagę rosnące ryzyko destabilizacji rynku walutowego lub polskich obligacji skarbowych, z powodu możliwego masowego napływu i późniejszego odpływu kapitału zagranicznego.

 

 

Damian Olko, ekspert Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP