English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Kolejne - bardzo owocne - spotkanie Platformy Finansowej

12-02-2015

 

Zasady działalności Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego i odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe były głównymi tematami poruszonymi podczas kolejnego spotkania Platformy Finansowej oraz Komitetu Podatkowego Pracodawców RP.

 

W pierwszej części spotkania głos zabrał Mariusz Korzeb – doradca podatkowy, członek Komitetu Podatkowego Pracodawców RP i nowo powstałej Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego. – Zadaniem Rady jest doradzanie ministrom we wszystkich sprawach należących do ich kompetencji. Stanowi ona forum dyskusji na temat występujących problemów w obszarze prawa podatkowego – powiedział Mariusz Korzeb. Rada Konsultacyjna Prawa Podatkowego jest ciałem kolegialnym powołanym przez Ministra Finansów. W jej składzie znalazło się 25 członków, którzy reprezentują środowiska naukowców i przedsiębiorców. Oprócz wyrażania opinii o sprawach przedstawianych jej przez Ministra Finansów będzie ona także składała wnioski oraz propozycje zmian przepisów prawa podatkowego, w celu ujednolicenia stosowania prawa i usprawnienia wykonywania obowiązków podatkowych oraz poboru podatków.

 

Temat odpowiedzialności członków zarządu za podatkowe zobowiązania spółki poruszyli specjalistka ds. podatkowych Agata Czerniak oraz radca prawny Jakub Trębicki. Zagadnienie to stanowi poważny problem dla członków zarządu, którzy już dawno przestali pełnić swoją funkcję w spółce. Okazuje się, że organy różnymi sposobami wydłużają okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. Szczególnie problematyczne okazują się przepisy art. 116 i 118 Ordynacji podatkowej. – Te przepisy warto znowelizować tak, by można było rozpatrywać odpowiedzialność członków zarządu tylko według wiedzy o mieniu spółki, jaką członkowie zarządu mieli w ostatnim dniu pełnienia funkcji – powiedział Jakub Trębicki.

 

Ponadto na spotkaniu omówiono problem planowania podatkowego. Doradca podatkowy Przemysław Szabat zaznaczył, że obowiązujące obecnie w Polsce regulacje podatkowe nie zawierają przepisów wyznaczających granice prawnie dopuszczalnego planowania podatkowego. W szczególności nie istnieje żadna norma prawna, która zabraniałaby podatnikowi podejmowania czynności zmierzających do obniżenia lub wyeliminowania opodatkowania, o ile jego działania pozostają w granicach prawa.

 

Platforma Finansowa zrzesza najważniejsze firmy i instytucje tworzące rynek finansowy w Polsce. W jej spotkaniach uczestniczą przedstawiciele banków, firm ubezpieczeniowych oraz konsultingowych, a także instytucji i stowarzyszeń branżowych. Przewodniczy jej Iwona Sroka, Wiceprezydent Pracodawców RP, Prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.