English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP: Zawiadamiamy o popełnieniu przestępstwa przez związkowców

13-02-2015

Pracodawcy RP, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych składają w Prokuratorze Rejonowej w Jastrzębiu Zdroju zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez liderów 8 central związkowych działających w JSW, polegającego na kierowaniu nielegalnym strajkiem.

Strajk jest nielegalny, ponieważ gdy został ogłoszony nie istniał już przedmiot prowadzonego w spółce sporu zbiorowego. Związkowcy zgłosili wprawdzie nowe postulaty, ale odbyło się to już po wszczęciu strajku, bez wymaganej ustawą procedury rokowań oraz mediacji.

 

Ponadto, Międzyzakładowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy wszczynając strajk nie zawiadomił zarządu spółki o planowanej akcji strajkowej.

Od 10 lutego 2015 r. na terenie JSW S.A. prowadzony jest strajk głodowy, który w orzecznictwie Sądu Najwyższego został jednoznacznie uznany za nielegalny.

12 lutego Sąd Okręgowy w Gliwicach zakazał Członkom Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego JSW dalszych działań i zaniechań, które wyrządzają spółce szkodę. W ocenie sądu strajk jest nielegalny i powinien zostać natychmiast przerwany.

Z tego powodu konieczne było wystąpienie do organów ścigania w celu wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób, które w sposób jawny (bo z wykorzystaniem przekazu medialnego) naruszają prawo. Dowodzi to poczucia ich całkowitej bezkarności i nonszalancji także wobec organów wymiaru sprawiedliwości.

Liderzy związkowi wskazani w zawiadomieniu kierując nielegalnym strajkiem, każdego dnia narażają Jastrzębską Spółkę Węglową, której większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, na straty rzędu 27 mln zł, tym samym ograniczając wpływy do budżetu państwa, a także narażając pracowników spółki na konsekwencje prawne i finansowe związane z udziałem w nielegalnym strajku.

Dodatkowo, Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP zwrócił się w liście otwartym do Andrzeja Seremeta, Prokuratora Generalnego, z wnioskiem o objęcie szczególnym nadzorem prokuratorskim postępowania karnego dotyczącego liderów związkowych kierujących nielegalną akcją strajkową w Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz wyciągnięcie 
w stosunku do nich sankcji prawnych.

„Nie ulega wątpliwości, że metody walki związkowej, które mogliśmy oglądać w przekazów medialnych rażąco odbiegają od standardów obowiązujących w demokratycznym państwie prawa. Jestem zdumiony, że w stosunku do kierujących i organizatorów akcji powszechnego łamania prawa dotąd nie wyciągnięto żadnych konsekwencji prawnych. Jestem również przerażony faktem, że tak jaskrawe przypadki naruszenia prawa własności, połączone z aktami wandalizmu i przemocy nie zostały dotąd powstrzymane, a winnych nie pociągnięto do odpowiedzialności.” – czytamy w liście Andrzeja Malinowskiego.


Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej