English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Z satysfakcją przyjmujemy projekt MPiPS

18-02-2015

 

 

Odbyło się drugie spotkanie liderów organizacji pracodawców i związków zawodowych poświęcone dyskusji nad projektem ustawy regulującej zasady funkcjonowania nowej instytucji dialogu trójstronnego, którą będzie Rada Dialogu Społecznego. Poprzednie spotkanie odbyło się 26 stycznia br. Wówczas partnerzy społeczni przekazali Panu Ministrowi Kosiniakowi-Kamyszowi wspólny projekt, nad którym pracowali ponad rok.

 

Teraz resort pracy przedstawił własny projekt. Z satysfakcją przyjmujemy to, że w zdecydowanej większości uwzględnia on propozycje partnerów społecznych. Dobrze, że Ministerstwo wsłuchało się w głos podmiotów najbardziej zainteresowanych projektowanymi zmianami prawnymi. Wszelkie regulacje w zakresie dialogu trójstronnego wymagają bowiem akceptacji uczestników tego dialogu i powinny być wprowadzane w duchu konsensusu.

 

W projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej znalazły się rozwiązania postulowane przez partnerów społecznych. Najistotniejsze z nich to prawo Rady Dialogu Społecznego do przedkładania własnych projektów aktów prawnych, wraz ze zobowiązaniem Rady Ministrów do ich rozpatrzenia, a także możliwość występowania do Sądu Najwyższego z wnioskiem o interpretację przepisów. W projekcie zawarto też inne propozycje partnerów społecznych, dotyczące organizacji i funkcjonowania samej Rady Dialogu Społecznego. Kluczowe jest to, że funkcja Przewodniczącego będzie miała charakter rotacyjny, co zapewni większą niezależność organu dialogu. Na tę kwestię Pracodawcy RP zwracali szczególną uwagę.

 

Zmiany dodane przez resort pracy mają głównie charakter techniczny, a ich celem ma być usprawnienie funkcjonowania nowego organu dialogu. Niemniej mamy pewne zastrzeżenia co do propozycji stałego udziału w pracach Rady Dialogu Społecznego przedstawicieli niektórych instytucji publicznych, którzy powinni uczestniczyć w posiedzeniach Rady jedynie w razie bezpośredniego zainteresowania daną tematyką. Ponadto terminy zaproponowane przez ministerstwo w odniesieniu do poszczególnych procedur konsultacyjnych mogą okazać się zbyt krótkie. Dlatego w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań Rady, warto rozważyć ich wydłużenie.

 

W projekcie MPiPS nie przewidziano jednak obowiązku konsultacji na forum Rady Dialogu Społecznego rocznych planów i budżetów Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dlatego w tym zakresie projekt wymaga uzupełnienia.

 

Projektem ustawy o Radzie Dialogu Społecznego zajmie się teraz wspólny ekspercki zespół związków zawodowych, organizacji pracodawców i resortu pracy.

 

Zespół rozpocznie prace na początku przyszłego tygodnia i w ciągu dwóch - trzech tygodni ma przedstawić szefom central pracowniczych i pracodawców oraz ministrowi wspólny projekt ustawy.  Realne jest, że jeszcze przed wakacjami ustawa trafi do Prezydenta i wejdzie w życie.

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej