English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Konferencja w Kiszyniowie organizowana przez ILO

20-02-2015

W dniach 25-26 lutego br. odbędzie się konferencja na wysokim szczeblu organizowana przez ILO (Międzynarodową Organizację Pracy) oraz UNDP (Biuro Projektowe Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju) przy współpracy z Republiką Mołdawii i Republiką Federalną Niemiec.

 

Dwudniowe spotkanie zatytułowane: Post-2015 Dialogue on Implementation: Strengthening Capacities and Building Effective Institutions z udziałem wysokich przedstawicieli ww. państw oraz organizacji odbędzie się w Kiszyniowie w Mołdawii. Przedstawicielem Pracodawców RP oraz IOE (Międzynarodowej Organizacji Pracodawców) będzie Wiceprezydent Janusz Pietkiewicz.  W charakterze panelisty zabierze on głos podczas sesji zatytułowanej: wsparcie elastyczności gospodarczej, wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz godnych miejsc pracy. Ta część konferencji poświęcona będzie innowacyjnym instrumentom generującym więcej szans dla włączania wykluczonych, w tym tworzącym godziwe miejsca pracy; roli instytucji i ich zdolności w zakresie wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonemu rozwojowi; odpowiedzi na pytanie: jak twórcy polityki mają budować strategie i usługi stymulujące przedsiębiorczość, kapitał społeczny oraz godne miejsca pracy. Na koniec wydarzenia zostanie podpisana deklaracja powstała zgodnie z duchem dialogu społecznego i na podstawie konkluzji oraz głównych myśli płynących z konferencji.