English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Posiedzenie Zespołu Trójstronnej Komisji ds. ubezpieczeń społecznych

24-02-2015

Pracodawcy RP uczestniczyli w posiedzeniu Zespołu problemowego TK ds. ubezpieczeń społecznych. Głównym punktem spotkania była dyskusja nad przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektem ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych.

 

Projekt ten przewiduje wyposażenie inspekcji pracy w prawo do kontroli prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Naszym jednak zdaniem ocena spornych kwestii i rozstrzyganie tego, czy dane stanowisko spełnia wymogi określone w ustawie o emeryturach pomostowych, powinny należeć do zadań odpowiednich organów emerytalno-rentowych oraz sądów powszechnych, a nie inspekcji pracy. Taki też pogląd wynika z orzecznictwa. Ponadto rozszerzanie zadań PIP o tego rodzaju kompetencje o charakterze władczym może wykraczać poza ustawowy cel działania inspekcji pracy. Uprawnienie organów inspekcji pracy do wydawania nakazów powinno ograniczać się do sytuacji, kiedy kwalifikacja pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie jest sporna. Dlatego też proponujemy pozostawienie dotychczasowej regulacji w jej obecnym kształcie. Podobne stanowisko zajmują pozostałe reprezentatywne organizacje pracodawców.

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej