English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Uchwalenie projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wywołałoby szereg praktycznych komplikacji

25-02-2015

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ona m.in. uregulowanie rynku pożyczek konsumenckich w znacznie szerszym zakresie, niż wynika to z obecnie stosowanych rozwiązań prawnych. Kierunek projektowanych przez stronę rządową zmian jest słuszny, jednak część zaproponowanych rozwiązań wymaga istotnej korekty.

 

Szereg praktycznych komplikacji może spowodować np. definicja instytucji pożyczkowej, określona w projekcie nowelizacji. Resort finansów nie wziął bowiem pod uwagę tego, że struktura przychodu przedsiębiorstwa może ulegać bardzo dynamicznym zmianom. W efekcie niektóre firmy przez krótki okres mogłyby nie spełniać ustawowej definicji takiego podmiotu, by wkrótce później przez pewien czas ponownie mieścić się w tym limicie. Przepisy te mogłyby również być obchodzone przez niektórych przedsiębiorców poprzez świadome manipulowanie strukturą swoich przychodów. Ponadto mogłoby dojść do absurdalnej sytuacji, w której bank zostałby uznany za instytucję pożyczkową – byłoby to możliwe, gdyby zaczął on finansować akcję kredytową ze środków własnych, a nie z depozytów klientów.

 

Wydarzenia ostatnich kilku miesięcy dobitnie pokazują też, że określenie limitu odsetek za opóźnienie w spłacie pożyczki na poziomie sześciokrotności stopy lombardowej NBP niesie ze sobą poważne zagrożenia. Już od ponad pół roku mamy w Polsce do czynienia z deflacją, w reakcji na co Rada Polityki Pieniężnej może podjąć w kolejnych miesiącach dość radykalne kroki. Nie można całkowicie wykluczać możliwości wystąpienia w przyszłości takiej sytuacji jak w wielu innych krajach świata, gdzie stopy procentowe zostały obniżone do zerowych lub wręcz ujemnych poziomów. Wówczas część klientów mogłaby ulec pokusie niespłacania zaciągniętych zobowiązań pieniężnych, skoro potencjalne sankcje za niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań byłyby bardzo łagodne.

 

To tylko niektóre z niedociągnięć, które zostały wskazane przez Pracodawców RP w przekazanym Ministerstwu Finansów stanowisku względem projektu nowelizacji opisywanej ustawy. Liczymy na to, że strona rządowa uwzględni zastrzeżenia partnerów społecznych i dostosuje projektowaną ustawę do realiów życia gospodarczego.