English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Sytuacja polskich firm najlepsza od sierpnia

24-02-2015

Luty przyniósł, w odczuciu polskich firm, wyraźną poprawę koniunktury gospodarczej. Wskaźnik oceny przyszłej sytuacji biznesowej w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy rośnie najszybciej od lipca ubiegłego roku – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

W lutym 2015 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 103,8 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 100,9 pkt w styczniu. Polepszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy – wzrosła ona ze 107,7 pkt w poprzednim miesiącu do 112,4 pkt w lutym.

 

Główne wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców – dane z lutego 2015 r.

 

 

 

 

 

Polskie firmy zaczynają odczuwać coraz silniejszą poprawę koniunktury gospodarczej. Ocena sytuacji bieżącej rośnie nieprzerwanie od trzech miesięcy, podczas gdy wskaźnik przyszłej sytuacji biznesowej polepsza się już drugi miesiąc z rzędu. Obie składowe Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców ukształtowały się na tym samym poziomie – najwyższym od sierpnia 2014 r. Spośród ankietowanych firm 24 proc. doświadczyło w lutym poprawy sytuacji biznesowej w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast 38 proc. z nich oczekuje polepszenia się koniunktury w perspektywie najbliższego półrocza.

 

Najlepiej swoją bieżącą sytuację biznesową oceniają firmy świadczące usługi dla biznesu oraz przedsiębiorstwa z sektora finansowego. Pewną poprawę względem stycznia odczuła również branża transportowa. Istotnym zmianom nie uległa natomiast bieżąca sytuacja firm budowlanych oraz handlowych. Najbardziej pogorszyła się zaś koniunktura w przemyśle i górnictwie.

 

W odniesieniu do sytuacji przyszłej najmniej optymistycznie prognozują swoją sytuację przedsiębiorstwa transportowe, które wciąż doświadczają bardzo poważnych ograniczeń w dostępie do rynków wschodnich oraz są mocno narażone na ryzyko związane ze zmianami regulacji w krajach tranzytowych. Umiarkowanie pozytywna jest natomiast ocena sytuacji przyszłej dokonana przez firmy finansowe oraz przemysłowe. Największy optymizm co do przyszłości wykazują jednak przedsiębiorstwa budowlane, co wskazuje na to, że branża ta zaczyna podnosić się z głębokiego kryzysu, w jaki popadła kilka lat temu.

 

Podobnie jak w większości wcześniejszych edycji badania, największe firmy najlepiej oceniają swoją bieżącą i przyszłą sytuację biznesową. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że najrzadziej na poprawę w stosunku do stycznia wskazywały przedsiębiorstwa średnie, a nie małe. Jakkolwiek firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników – przeciętnie rzecz biorąc – znalazły się w dołku, to wśród nich panuje też najsilniejsze przekonanie, że w nieodległej perspektywie będą w stanie przezwyciężyć trudności, z którymi obecnie się zmagają. Małe przedsiębiorstwa, pomimo lepszej oceny sytuacji bieżącej, dość pesymistycznie oceniają natomiast swoje perspektywy rozwoju.

 

 

 

Ocena ogólna bieżącej sytuacji biznesowej

Ocena sytuacji przyszłej w perspektywie 6 miesięcy

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 10 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).