English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Sejm pracuje nad zwolnieniem bonów z opodatkowania

05-05-2010

W czwartek podczas posiedzenia sejmowej podkomisji do spraw monitorowania systemu podatkowego rozpatrywane będą projekty ustaw, przewidujące zwolnienie z opodatkowania m.in. bonów i talonów przekazywanych pracownikom.

Dziś obowiązujące uregulowania dotyczące zwolnień od podatku dochodowego świadczeń przekazywanych pracownikom, a wyłączające ze zwolnienia bony i podobne instrumenty, są przejawem nierówności podmiotów wobec prawa, a więc łamaniem konstytucyjnych zasad polskiego państwa. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich nie ma żadnego uzasadnienia, by w odmienny sposób traktować przekazywane pracownikom świadczenia rzeczowe i bony. Jest to jawna dyskryminacja jednego z segmentów rynku.

Celem prawa podatkowego jest pozyskanie wpływów do budżetu państwa, a nie wprowadzanie arbitralnych rozwiązań utrudniających korzystanie przez uczestników rynku z wybranych przez nich instrumentów wspierania pracowników. Zachowanie obecnego status quo służy wyłącznie ograniczeniu walki rynkowej poprzez utrudnienie działalności wydawców bonów, a równocześnie wspieranie ich konkurentów. Państwo – poprzez regulację „antybonową” – zdejmuje z nich ciężar walki o klienta ceną i jakością świadczonych usług. KPP popiera zmiany idące w kierunku uzdrowienia sytuacji i dlatego wspiera propozycje identycznego traktowania bonów i innych świadczeń rzeczowych przekazywanych pracownikom.

Ponadto KPP postuluje, by wyłączyć spod zwolnienia przekazywanie gotówki, jako praktyki rodzącej patologie i rozszczelniające system podatkowy.