English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP opowiadają się za jak najszybszym uchwaleniem zmian w Ordynacji podatkowej

26-02-2015

 

 

Obowiązkiem każdego ustawodawcy jest tworzenie przepisów prawa podatkowego w taki sposób, aby stwarzały one dogodne warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorców. Dlatego też trzeba dołożyć wszelkich starań do tego, aby konsultacje aktów prawnych prowadzone przez Ministerstwo Finansów miały również charakter rzeczywisty, a nie tylko formalny – stwierdził Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP, w przemówieniu otwierającym konferencję „Wpływ dialogu społecznego na kształt polskiego prawa podatkowego”, która odbyła się 25 lutego.

 

Zaproszony do udziału w dyskusji Włodzimierz Gurba, Wicedyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów, zapewniał, że jego resort nie blokuje prac nad prezydenckim projektem, który ma wprowadzić zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, czyli zasady in dubio pro tributario.

 

Poinformował także, że resort finansów popiera kierunek zmian zaproponowany przez prezydenta, a zarzuty, że Ministerstwo blokuje ich uchwalenie, są absolutnie nieprawdziwe. Dodał, że resort finansów uważa jednak, iż należy skodyfikować nie tylko jedną naczelną zasadę prawa podatkowego, w oderwaniu od innych. Wydaje mi się, że in dubio pro tributario wyrwane z kontekstu wszystkich zasad prawa podatkowego może też nastręczać wątpliwości w prawidłowym stosowaniu – wyjaśniał. Przywołał też opinię Krajowej Rady Sądownictwa, która wskazała, że celowe byłoby rozstrzygnięcie tej problematyki w kompleksowej nowelizacji zasad prawa podatkowego. Podkreślił, że Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego pracuje nad zapowiedzianą przez premier Ewę Kopacz nową Ordynacją podatkową. Według niego zasada in dubio pro tributario prawdopodobnie znajdzie się w kierunkowych założeniach do Ordynacji, które mają ujrzeć światło dzienne w marcu.

 

Zdaniem Gurby wątpliwości w prezydenckim projekcie budzi np. to, kto ma rozstrzygać wątpliwości na korzyść podatnika – czy sądy i urzędy, czy też sam podatnik, także w przypadku obliczania podatku. Minister finansów trochę obawia się tego, żeby nie doszło do sytuacji, w której podatnik przepisów nie rozumie, więc odmawia zapłaty podatku. Nie takie są intencje prezydenta – stwierdził.

 

Dodał także, że zdaniem Wiceministra Jacka Kapicy większej troski wymaga sama redakcja przepisu zaproponowanego przez prezydenta. Rada Konsultacyjna Prawa Podatkowego oceniła, iż przepis zaproponowany przez prezydenta spełnia w stopniu dostatecznym wymogi poprawnej legislacji. Wydaje nam się jednak, że stać nas na więcej – powiedział Gurba.

 

Według niego, pracując nad nowym rozwiązaniem, trzeba się wsłuchać w poglądy wszystkich, szczególnie przedstawicieli doktryny i sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy czasem mają inną niż prezydent wizję legislacyjną sformułowania zasady in dubio pro tributario.

 

Gurba tłumaczył ponadto, że prezydenckim projektem zajmuje się sejmowa podkomisja ds. monitorowania systemu podatkowego, ponieważ trafiają do niej wszystkie ważne projekty, które wymagają pogłębionej refleksji. Nie jest to nic nadzwyczajnego – zaznaczył.

 

Natomiast Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP, ocenił, że wprowadzenie proponowanej przez głowę państwa zasady będzie oznaczać przełom w relacjach podatników z fiskusem. Jest to zasada z pewnością bardzo pożądana nie tylko przez przedsiębiorców, lecz także przez wszystkich obywateli będących podatnikami – podkreślił. Według niego to bardzo ważny projekt, który jest jednak skutecznie tłamszony. Skrytykował decyzję o przekazaniu projektu do podkomisji ds. monitorowania systemu podatkowego. Uważa, że decyzja wydaje się o tyle niezrozumiała, że jest to krótki projekt, a sejm udowodnił wiele razy, że jeżeli chce, to nawet w trzy czy dwa dni potrafi się uporać ze zmianami o wiele bardziej skomplikowanymi. Co tu można monitorować przez co najmniej miesiąc? Zakładamy bowiem, że pewnie tyle czasu będzie to monitorowane. Nie możemy sobie w tej chwili pozwolić na to, żeby opóźniać realizację tego projektu. On jest prosty, jasny i niewymagający szerszych dyskusji – przekonywał. – Wreszcie musimy doprowadzić do sytuacji, w której fiskus i obywatel są równi wobec prawa. Taka jest przyszłość gospodarki i demokratycznego państwa w XXI w. – dowodził.

 

Z kolei Paweł Janik z Kancelarii Prezydenta RP mówił, że Kancelaria stara się w swoich pracach zawsze uwzględnić głos zarówno pracodawców, związków zawodowych, jak i ekspertów oraz administracji. Staraliśmy się znaleźć wspólny mianownik dla tego wszystkiego. Uznaliśmy, że większość podatników to są osoby, podmioty, które rzetelnie wykonują swoje obowiązki wobec państwa, i państwo w związku z tym jest im winne minimum zaufania – tłumaczył.

 

Według przewodniczącej Krajowej Rady Doradców Podatkowych prof. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic, nawet jeżeli na określonym etapie postępowania wątpliwości byłyby rozstrzygane na korzyść podatnika, to nie musiałoby to od razu oznaczać końca sporu – sprawy mogą bowiem trafiać do sądu administracyjnego, a nawet do Trybunału Konstytucyjnego. Podstawową bolączką jest tworzenie złego prawa podatkowego, zarówno materialnego, jak i proceduralnego – oceniła.